Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
16 вересня 2022

Strong Middle/Senior JavaScript/Node.js Developer (Jewelry Marketplace) (вакансія неактивна)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Варшава (Польща), віддалено

Шукаємо досвідченого розробника JavaScript/Node.js в нашу команду. Ти будеш працювати з високонавантаженим і масштабованим майданчиком з продажу ювелірних виробів і над автоматизацією бізнес-процесів.

Якщо ти відповідальний та ініціативний розробник, який любить створювати надійні та красиві рішення та із захопленням приймає виклики, це проект для тебе!

Замовник

Клієнтом є аукціонний майданчик люксових ювелірних виробів, який проводить оцінку та продає вживані ювелірні вироби з набагато вищими перевагами для клієнтів, ніж інші посередники з продажу ювелірних виробів.

Вони вже перевірили та оцінили понад 1 800 000 ювелірних виробів і провели аукціони з більш ніж 1 900 професіоналами та більш ніж 800 000 звичайними онлайн-продавцями.

Наразі ми використовуємо Node.js, ReactJS.js, Ruby on Rails і PostgreSQL.

Обов’язки:

 • Проектувати окремі компоненти, модулі, класи тощо
 • Писати код і усувати помилки
 • Досліджувати поточні та нові рішення
 • Брати участь у експертній перевірці коду та відповідності проєкту
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Звітувати про стан і прогрес відповідно до проекту та вимог компанії
 • Розуміти фронт та бек частини веб-додатку, щоб мати можливість вирішувати бізнес-проблеми та брати на себе відповідальність за результат
 • Вирішувати проблеми та працювати самостійно без мікроменеджменту та прямого контролю

Вимоги:

 • 4+ роки досвіду в розробці JavaScript (ES6, TS) і Node.js
 • Досвід і розуміння основних принципів ReactJS і Redux
 • Знайомство з Git, CI/CD та системою відстеження помилок
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate або вище
 • Схильність пишатись читабельним, добре розробленим і перевіреним програмним забезпеченням
 • Розуміння основних принципів OOP, OOD (SOLID) та практичний досвід їх використання
 • Знання архітектур мікросервісів
 • Досвід роботи з RESTful API та розробкою API
 • Досвід роботи з реляційними базами даних (PostgreSQL, MySQL) і сховищами ключ-значень (Memcached, Redis), а також нереляційними базами даних (MongoDB)

Бажано мати:

 • Досвід роботи з Kafka
 • Знання та досвід роботи з Ruby on Rails
 • Досвід роботи з Heroku або AWS

We are looking for an experienced JavaScript/Node.js Developer to join our team. You will benefit from contributing to a high-loaded and scalable jewelry marketplace and business process automation.

If you are a responsible and proactive developer, who loves to create robust and beautiful solutions and is excited about taking up challenges, this is a project for you!

Customer

The customer is a luxury jewelry auction marketplace that makes an assessment and sells pre-owned jewelry with much higher client benefits than other jewelry resellers.

They have already reviewed & estimated over 1 800 000 jewelry items and conducted auctions with more than 1 900 professionals and more than 800 000 regular online Sellers.

Currently, we use Node.js, ReactJS, Ruby on Rails, and PostgreSQL.

Responsibilities:

 • Design separate components, modules, classes, etc.Investigate current and new solutions
 • Perform coding and debugging
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Report status and progress according to the project and company demands
 • Investigate current and new solutions
 • Participate in peer code and design reviews
 • Understand front and back parts of web-application to be able to solve business problems and take responsibility for the result
 • Solve puzzles and work by yourself without micromanagement and direct control

Requirements:

 • 4+ years of experience in both JavaScript (ES6, TS) and Node.js development
 • Experience and understanding of core principles of ReactJS and Redux
 • Familiar with Git, CI/CD, and bug-tracker system
 • Upper-Intermediate level of English or higher
 • Pride in readable, well-designed, well-tested software
 • Understanding the core principles of OOP, OOD (SOLID) and practical experience using them
 • Microservice architectures knowledge
 • Experience with RESTful APIs & API design
 • Experience with relational databases (PostgreSQL, MySQL) and key-value stores (Memcached, Redis) and non-relational (MongoDB)

 • Nice to have:
 • Experience with Kafka
 • Ruby on Rails knowledge and experience
 • Experience with Heroku or AWS

Why us:

 • Diversity of Domains & Businesses
 • Variety of technology
 • Health & Legal support
 • Active professional community
 • Continuous education and growing
 • Flexible schedule
 • Remote work
 • Outstanding offices (if you choose it)
 • Sports and community activities