Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
16 вересня 2022

Strong Middle/Senior JavaScript/Node.js Developer (Jewelry Marketplace)

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Варшава (Польща), віддалено

Шукаємо досвідченого розробника JavaScript/Node.js в нашу команду. Ти будеш працювати з високонавантаженим і масштабованим майданчиком з продажу ювелірних виробів і над автоматизацією бізнес-процесів.

Якщо ти відповідальний та ініціативний розробник, який любить створювати надійні та красиві рішення та із захопленням приймає виклики, це проект для тебе!

Замовник

Клієнтом є аукціонний майданчик люксових ювелірних виробів, який проводить оцінку та продає вживані ювелірні вироби з набагато вищими перевагами для клієнтів, ніж інші посередники з продажу ювелірних виробів.

Вони вже перевірили та оцінили понад 1 800 000 ювелірних виробів і провели аукціони з більш ніж 1 900 професіоналами та більш ніж 800 000 звичайними онлайн-продавцями.

Наразі ми використовуємо Node.js, ReactJS.js, Ruby on Rails і PostgreSQL.

Обов’язки:

 • Проектувати окремі компоненти, модулі, класи тощо
 • Писати код і усувати помилки
 • Досліджувати поточні та нові рішення
 • Брати участь у експертній перевірці коду та відповідності проєкту
 • Брати участь у сесіях з оцінки та планування
 • Звітувати про стан і прогрес відповідно до проекту та вимог компанії
 • Розуміти фронт та бек частини веб-додатку, щоб мати можливість вирішувати бізнес-проблеми та брати на себе відповідальність за результат
 • Вирішувати проблеми та працювати самостійно без мікроменеджменту та прямого контролю

Вимоги:

 • 4+ роки досвіду в розробці JavaScript (ES6, TS) і Node.js
 • Досвід і розуміння основних принципів ReactJS і Redux
 • Знайомство з Git, CI/CD та системою відстеження помилок
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate або вище
 • Схильність пишатись читабельним, добре розробленим і перевіреним програмним забезпеченням
 • Розуміння основних принципів OOP, OOD (SOLID) та практичний досвід їх використання
 • Знання архітектур мікросервісів
 • Досвід роботи з RESTful API та розробкою API
 • Досвід роботи з реляційними базами даних (PostgreSQL, MySQL) і сховищами ключ-значень (Memcached, Redis), а також нереляційними базами даних (MongoDB)

Бажано мати:

 • Досвід роботи з Kafka
 • Знання та досвід роботи з Ruby on Rails
 • Досвід роботи з Heroku або AWS

We are looking for an experienced JavaScript/Node.js Developer to join our team. You will benefit from contributing to a high-loaded and scalable jewelry marketplace and business process automation.

If you are a responsible and proactive developer, who loves to create robust and beautiful solutions and is excited about taking up challenges, this is a project for you!

Customer

The customer is a luxury jewelry auction marketplace that makes an assessment and sells pre-owned jewelry with much higher client benefits than other jewelry resellers.

They have already reviewed & estimated over 1 800 000 jewelry items and conducted auctions with more than 1 900 professionals and more than 800 000 regular online Sellers.

Currently, we use Node.js, ReactJS, Ruby on Rails, and PostgreSQL.

Responsibilities:

 • Design separate components, modules, classes, etc.Investigate current and new solutions
 • Perform coding and debugging
 • Participate in estimation and planning sessions
 • Report status and progress according to the project and company demands
 • Investigate current and new solutions
 • Participate in peer code and design reviews
 • Understand front and back parts of web-application to be able to solve business problems and take responsibility for the result
 • Solve puzzles and work by yourself without micromanagement and direct control

Requirements:

 • 4+ years of experience in both JavaScript (ES6, TS) and Node.js development
 • Experience and understanding of core principles of ReactJS and Redux
 • Familiar with Git, CI/CD, and bug-tracker system
 • Upper-Intermediate level of English or higher
 • Pride in readable, well-designed, well-tested software
 • Understanding the core principles of OOP, OOD (SOLID) and practical experience using them
 • Microservice architectures knowledge
 • Experience with RESTful APIs & API design
 • Experience with relational databases (PostgreSQL, MySQL) and key-value stores (Memcached, Redis) and non-relational (MongoDB)

 • Nice to have:
 • Experience with Kafka
 • Ruby on Rails knowledge and experience
 • Experience with Heroku or AWS

Why us:

 • Diversity of Domains & Businesses
 • Variety of technology
 • Health & Legal support
 • Active professional community
 • Continuous education and growing
 • Flexible schedule
 • Remote work
 • Outstanding offices (if you choose it)
 • Sports and community activities
LinkedIn