Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
1 серпня 2022

Embedded Linux Developer (With Gstreamer Experience) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Суми, Варшава (Польща), Нью-Йорк (США), Стокгольм (Швеція), віддалено

We are hiring to bring new teams to our customers in Healthcare and IoT areas. The project requires high-skill developers with strong analytical mindset. Sounds like you? Then welcome on board!

CUSTOMER
We collaborate with an American developer of artificial intelligence and computer vision-based monitoring devices designed to track baby sleep behavior and patterns.

REQUIREMENTS:
— Strong Embedded Linux and GStreamer
— Good C and C++
— Upper-Intermediate level of English
— Experience in development of OS-less (bare metal) and RTOS-based solutions
— Knowledge of widely used platforms (ST, SiLabs, NXP, TI), interfaces, and protocols (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet, etc.)
Knowledge and practical experience in RTOS usage and IPC approaches
— Experience in debugging and troubleshooting solutions for embedded systems. It should include software debugging on real devices and debugging issues
— Knowledge of commonly used libraries (HALs, file system (FatFS, LittleFS), networking (lwIP or similar)

NICE TO HAVE:
— Experience in networking: TCP, UDP, MQTT, TLS
— Experience in Bluetooth, ZigBee, WiFi, etc.
— Good background in digital and analogue electronics
— Knowledge of standards/guidelines for safety improvements (MISRA C/C++, ISO26262, etc.)

RESPONSIBILITIES:
— Design separate components, modules, classes, devices
— Code, debug, document, and maintain portions of software and hardware
— Perform different types of testing
— Participate in estimation and planning sessions
— Contribute to the development of technical project documentation and user documentation
— Provide assistance to test engineers and support personnel in solving technical issues of software installation and its operation
— Participate in conference calls and face-to-face meetings with the Customer and Customer partners
— Comply with the best engineering practices, technical standards, and quality criteria set forth on the project
— Report status and progress according to the project and company demands
— Spot current deficiencies in the development process, adopted procedures, and engineering practices, environment configurations, etc., and suggest improvements
— Escalate technical issues to the Architect, Team Lead, and Project Manager
Improve your qualification within the areas of expertise at various training courses, seminars, and/or other educational organizations

Ми збираємо нові команди для наших клієнтів у сферах охорони здоров’я та Інтернету речей. Для проєкту потрібні висококваліфіковані розробники з сильним аналітичним мисленням. Схоже на тебе? Тоді ласкаво просимо в команду!

Ми працюємо з американським розробником пристроїв моніторингу на основі штучного інтелекту та комп’ютерного бачення, розроблених для відстеження поведінки та моделей сну дитини.

Обов’язки
— Проектувати окремі компоненти, модулі, класи, пристрої
— Кодувати, налагоджувати, документувати та підтримувати частини програмного та апаратного забезпечення
— Проводити різні види тестування
— Брати участь у сесіях з оцінки та планування
— Сприяти розробці проектно-технічної документації та документації користувача
— Надавати допомогу інженерам-тестувальникам і персоналу служби підтримки у вирішенні технічних питань встановлення та експлуатації програмного забезпечення
— Брати участь у телефонних конференціях і особистих зустрічах із Замовником і партнерами Замовника
— Слідувати найкращим інженерним практикам, технічним стандартам і критеріям якості, встановленим на проєкті
— Звітувати про стан і прогрес відповідно до вимог проєкту та компанії
— Виявляти поточні недоліки в процесі розробки, прийнятих процедурах та інженерних практиках, конфігураціях середовища тощо та пропонувати вдосконалення
— Передавати технічні проблеми архітектору, керівнику групи та керівнику проекту
— Підвищувати свою кваліфікацію за фахом на різних навчальних курсах, семінарах та/або в інших освітніх організаціях
— Сильні навички розробки вбудованих систем на Linux і GStreamer
— Хороший рівень C і C++
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate
— Досвід розробки рішень без ОС (bare metal) і рішень на базі RTOS
— Знання широко використовуваних платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів та протоколів (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet тощо)
— Знання та практичний досвід використання RTOS та підходів IPC
— Досвід налагодження та усунення несправностей в рішеннях для вбудованих систем
— Має включати налагодження програмного забезпечення на реальних пристроях і усунення проблем
— Знання широко використовуваних бібліотек (HAL, файлова система (FatFS, LittleFS), мережа (lwIP або подібна).

Добре мати:
— Досвід роботи з мережами: TCP, UDP, MQTT, TLS
— Досвід роботи з Bluetooth, ZigBee, WiFi тощо
— Хороше знання цифрової та аналогової електроніки
— Знання стандартів/інструкцій щодо підвищення безпеки (MISRA C/C++, ISO26262 тощо)

Вимоги:
— Сильні навички розробки вбудованих систем на Linux і GStreamer
— Хороший рівень C і C++
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate
— Досвід розробки рішень без ОС (bare metal) і рішень на базі RTOS;
— Знання широко використовуваних платформ (ST, SiLabs, NXP, TI), інтерфейсів та протоколів (UART, I2C, SPI, ModBus, CAN, USB, Ethernet тощо)
— Знання та практичний досвід використання RTOS та підходів IPC
— Досвід налагодження та усунення несправностей в рішеннях для вбудованих систем. — Має включати налагодження програмного забезпечення на реальних пристроях і усунення проблем
— Знання широко використовуваних бібліотек (HAL, файлова система (FatFS, LittleFS), мережа (lwIP або подібна)