Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
4 серпня 2022

Technical Support Engineer (Department)

віддалено

If you want to start or continue your career in an international IT company — here we are. Our support team is constantly growing and looking for new members to join and provide the best service for our customers.

You will have the opportunity to work with world-famous corporations in many domains, such as automotive, IoT, gaming, and intellectual property services.

PROJECT

We have a few different opportunities with various needs and specifics:

 • Project for a Swedish automotive company — infrastructure monitoring in GCP and tickets resolution
 • Project for a Swedish software company — we help to resolve OS issues for users all around the world
 • Support for a Belgium 3D printing services and software company — we are part of their internal support center helping with daily routine

REQUIREMENTS

 • At least 2 years of experience in technical support domain
 • Experience with operating system installation, configuration, upgrade, and maintenance experience (Linux, Windows)
 • Working experience with SQL
 • Knowledge and configuration experience in Networking
 • Experience with troubleshooting/monitoring utilities
 • Understanding of Support methodologies, processes, planning, tools and techniques
 • At least Intermediate level of English

RESPONSIBILITIES

 • Providing 2nd level technical support services
 • Securing that the agreed levels of service are met according to the Service Level Agreement (SLA)
 • Monitoring of Infrastructure and Integrations to other systems
 • Incident and escalation reporting
 • Reporting status and progress according to the project and company demands
 • Creating and updating support and maintenance related documentation
 • Performing all tasks and providing deliverables on a good level of quality
 • Reporting status and progress according to the project and company demands
 • Maintaining and developing positive relationships with customers and colleagues

Якщо ви хочете розпочати чи продовжити кар’єру в міжнародній ІТ-компанії — запрошуємо до нас. Наша команда техпідтримки постійно зростає та шукає нові таланти, що готові приєднатися та надавати найкращий сервіс нашим клієнтам.

Ви матимете можливість працювати зі всесвітньо відомими корпораціями у різних областях, таких як автомобільна промисловість, Інтернет речей, ігри та послуги інтелектуальної власності.

ПРОЕКТ

У нас є декілька можливостей на вибір із різними вимогами та специфікою:

 • Проект для шведської автомобільної компанії — моніторинг інфраструктури в GCP та та закриття запитів
 • Проект для шведської компанії-виробника ПЗ — ми допомагаємо вирішувати проблеми користувачів з ОС у всьому світі
 • Підтримка бельгійської компанії з надання послуг 3D-друку та розробки ПЗ — ми є частиною їхнього внутрішнього центру підтримки, адже допомагаємо виконувати повсякденні задачі

ОБОВ’ЯЗКИ

 • Надання послуг техпідтримки другого рівня в режимі 24/7
 • Забезпечення дотримання узгоджених рівнів обслуговування згідно з Угодою про рівень обслуговування
 • Моніторинг інфраструктури та інтеграції з іншими системами
 • Звітування інцидентів та ескалації
 • Звітування про стан і прогрес відповідно до проекту та вимог компанії
 • Створення та оновлення документації щодо підтримки та обслуговування
 • Виконання всіх завдань і надання результатів на належному рівні якості
 • Підтримка та розвиток позитивних стосунків з клієнтами та колегами

ВИМОГИ

 • Досвід роботи у сфері техпідтримки від 2 років
 • Досвід встановлення, налаштування, оновлення та обслуговування ОС (Linux, Windows)
 • Досвід роботи з SQL
 • Знання та досвід налаштування мереж
 • Досвід з усунення несправностей /моніторинг утилітів
 • Розуміння методології підтримки, процесів, планування, інструментів і методів
 • Рівень англійської мови не нижче Intermediate
LinkedIn