Sigma Software входит в топ 100 лучших IT компаний мира по рейтингу The 2016 Global Outsourcing 100. Компания входит в состав шведской корпорации Sigma Group, которая насчитывает 3200 человек по всему миру. Более 1000 проектов реализовано для клиентов из Западной Европы, США и Украины.
4 жовтня 2022

Strong Middle Full Stack JavaScript Developer (New Opportunities)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Суми, за кордоном, віддалено

Sigma Software шукає прокачаного середнього фулстек JavaScript розробника, щоб відкрити нові горизонти.

Хочеш розпочати новий проєкт і зробити свій внесок в нього та якість коду в ньому? У тебе багато ідей, які ти ще не встиг реалізувати? Ти готовий рухатися вперед і приймати нові виклики?

Якщо ти легко вивчаєш нові технології, бачиш «загальну картину», прагнеш до високоякісних рішень і вмієщ працювати самостійно, дана вакансія може бути ідеальним варіантом для тебе.

Ласкаво просимо приєднатися!

Проект

Ми — команда із 100+ професіоналів. Ми дуже різні, але є речі, що нас об’єднують: щира пристрасть до нашої роботи, дружелюбність і, не зважаючи ні на що, невичерпний оптимізм.

Ми використовуємо Agile з технічною досконалістю та підходи Kanban, щоб виконувати роботу якісно та робити клієнтів щасливими. Наша мета — пропонувати нашим клієнтам найкращий досвід у різних сферах, щоб принести користь їхньому бізнесу та стати найкращим технічним партнером.

Обов’язки

— Брати відповідальність за надання визначених функцій продукту
— Брати участь у сесіях з уточнення вимог, збирати вхідні дані та вимоги до завдань
— Регулярно брати участь у виявленні та аналізі технічних ризиків
— Забезпечення якості, зручності обслуговування та відповідності програмного забезпечення найкращим практикам
— Створення чистого коду
— Здійснення контролю тестування програмного забезпечення: модульне та інтеграційне тестування власного коду та коду, написаного іншими програмістами
— Завчасний перегляд коду разом із колегами, щоб переконатися в його якості
— Участь у сесіях з оцінки та плануваннях
— Розробка проектно-технічної документації та документації користувача
— Брати участь у зустрічах проекту та команди, робити відповідні внески та надавати відповідну інформацію
— Спілкування з клієнтом щодо складних питань, обговорення, переговори
— Участь у технічних співбесідах з фахівцями-розробниками програмного забезпечення та проведення оцінки здібностей кандидатів щодо вимог посади

Вимоги

— 3+ роки досвіду розробки програмного забезпечення
— Добре володіння JavaScript, TypeScript
— Значний досвід роботи з Node.js і пов’язаною екосистемою
— Досвід роботи з React/Vue/Angular
— Глибокі знання алгоритмів і структур даних
— Експерт із документації та життєвого циклу розробки програмного забезпечення та інструментів ALM
— Сильні навички оцінки, здатність придумувати рішення
— Глибокі знання концепцій функціонального програмування та інших парадигм програмування
— Здатність комунікувати обґрунтовані рішення та досягати консенсусу команди щодо бізнес-рушійних факторів
— Рівень англійської мови Upper-Intermediate

Професійний профайл

— Ініціативна людина
— Ентузіазм у вирішенні проблем
— Гарний командний гравець
— Клієнтоорієнтованість
— Відкритість до зворотного зв’язку та змін
— Орієнтованість на результат
— Ретельність і акуратність
— Прагнення до якісних рішень
— Сильні навички здійснювати оцінку, здатність придумувати рішення
— Здатність комунікувати обґрунтовані рішення та досягати консенсусу команди щодо бізнес-рушійних факторів

Sigma Software is looking for a Strong Middle Full Stack JavaScript Developer to break new ground.

Do you want to get started and make an impact on the project you’re working on and the quality of the code in it?
Do you have many ideas that you haven’t been able to implement yet? Are you ready to move forward and take on new challenges?

If you can easily learn new technologies, see the «big picture», strive for high quality solutions and work without supervision, this might be the perfect fit.

You are welcome to join!

Project

We are a team of 100+ professionals. We are very different, but there are a few things that make us a true team: a genuine passion for our work, friendliness, and inexhaustible optimism, no matter what.

We use Agile with technical excellence in place and Kanban approaches to do great work and make customers happy. Our goal is to offer our clients the best expertise in different domains to bring value to their business and become the best tech partner.

Responsibilities

— Take responsibility for the delivery of assigned product features
— Participate in requirements clarification sessions, collect inputs and requirements of assigned tasks
— Continuously participate in technical risks identification and analysis
— Ensure quality, maintainability, and conformance of software to best practices
— Produce clean code
— Performing control of software testing: unit and integration testing of own code and code written by other software engineers
— Proactively review code with peers to ensure its quality
— Participate in estimation and planning sessions
— Develop technical project documentation and user documentation
— Participate in project and team meetings, provide relevant contributions and information
— Communicate with customer on complex matters, discussions, negotiations
— Participate in technical interview of software developer specialists and perform assessment of candidates’ capabilities against job requirements

Requirements

— 3+ years of software engineering experience
— Good knowledge of JavaScript, TypeScript
— Solid experience with Node.js and the related ecosystem
— Experience with React/Vue/Angular
— Strong knowledge of algorithms and data structures
— Expert in documentation and Software Development Lifecycle and ALM Tools
— Strong estimation skills, ability to come up with solutions
— Strong knowledge of functional programming concepts and other programming paradigms
— Ability to communicate solution rationale and build team’s consensus over business drivers
— Upper-Intermediate level of English

Personal profile

— Proactive person
— Enthusiastic problem-solver
— Good team player
— Customer Orientation
— Openness to feedback and changes
— Result-oriented
— Thoroughness and accuracy
— Striving for high quality solutions
— Strong estimation skills, ability to come up with solutions
— Ability to communicate solution rationale and build team’s consensus over business drivers

LinkedIn