Sensority

21...80 спеціалістів
Київ, Тель-Авів (Ізраїль)

1 відгук

RSS
Залишити відгук можна з підтвердженим акаунтом.

Компания в лице Дмитрия Голденберга (www.linkedin.com/in/dmitrygoldenberg) задерживала сутрудникам зарплаты в течении 2-х месяцев.
В августе решив что вовсе ничего платить не будет — инсценировала взом системы (вышеупомянутый владелец закрыл всем досутпа в вечернее время, неожидая что некоторые сотрудники еще работают). Начал обвинять сотрудников что это они взламали все ресурсы, не учев что всем пришли уведомления кто и когда закрыл доступа.
Офис закрыли из-за не уплаты владельцу через день после вышеупомянутых действий.
И через непродолжительный срок удалился из всех чатов.

The company represented by Dmitry Goldenberg (www.linkedin.com/in/dmitrygoldenberg) delayed employees’ salaries for 2 months.
In August, deciding that there no reason to pay at all — was staged attack to the corporate system (the aforementioned owner closed access to everyone in the evening, not expecting that some employees were still working). He began to accuse the employees that it was they who hacked all the resources. Not taking into account that everyone has received notifications of who and when closed access.
The office was closed due to non-payment to the owner a day after the aforementioned actions.
And after a short time Dmitry left all chats.

Адміністрація вебсайту dou.ua не гарантує і не підтверджує точність і достовірність будь-яких матеріалів, в тому числі відгуків і коментарів, які розповсюджуються не від імені Адміністрації, а від окремих користувачів. Адміністрація не несе відповідальності за відповідність таких матеріалів вимогам законодавства. Думки користувачів можуть не співпадати з думками Адміністрації.

Адміністрація не здійснює модерацію таких матеріалів, крім як у випадках, прямо передбачених Правилами користування вебсайтом (https://dou.ua/legal/). Адміністрація не уповноважена вирішувати спори, які виникають між користувачами чи з третіми особами, чи бути стороною такого спору. У випадку порушення Ваших прав звертайтесь безпосередньо до автора відповідної інформації чи органу, компетентному вирішувати спори/встановлювати факти подібного роду.