Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
16 вересня 2022 GameDev

Marketing Event Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

The most incredible marketing team is looking for an experienced Marketing Event Manager to plan and execute major brand projects and cooperation with partners and clients.

If you are passionate about working in a growing international company, delivering a unique experience to clients, organizing events, implementing new ideas, and being creative at work, you will love this job!

Superpowers you have:

 • 3+ years of work experience in event management;
 • High-level organizational skills;
 • Advanced English;
 • Good taste in everything visual and aesthetic;
 • Amazing communication skills.

You’re a rockstar if you have:

 • Visual arts education or experience.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Manage the company’s presence in Europe, the USA, and Canada, while executing BTL activities in these areas;
 • Maintain the relationships with the BTL companies and manage exhibitions, events, and sponsorships;
 • Plan, control, and execute major brand projects and cooperations with partners and clients;
 • Control and execute brand events: booth designs, sponsorship assets, press conferences, POS materials, team travel;
 • Understand, plan, and execute marketing and business goals, constraining and translating them into relevant action sheets & marketing briefs;
 • Develop a marketing vendors’ list and form links between the company and the marketing suppliers;
 • Stand on new marketing techniques and innovations;
 • Communicate marketing material to sales and marketing teams.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional trainings and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance, paid vacation and sick leave;
 • Culture of diversity and amp; inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we bring games to the next level. Exactly with you.

--------------------------------------------------------------------------------------

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Неймовірна команда маркетингу шукає досвідченого Marketing Event Manager, щоб планувати та реалізовувати великі брендові проекти та співпраці з партнерами і клієнтами.

Якщо ти хочеш працювати в міжнародній компанії, що розвивається, надавати унікальний досвід клієнтам, а також організовувати заходи, втілювати нові ідеї та бути креативними в роботі — тобі точно сподобається ця посада!

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ років досвіду роботи в організації заходів;
 • Організаторські здібності;
 • Advanced рівень англійської;
 • Хороший смак і почуття прекрасного;
 • Розвинені комунікаційні навички.

Ти суперзірка, якщо маєш:

 • Освіту чи досвід в напрямку образотворчого мистецтва.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Керувати присутністю компанії в Європі, США та Канаді та здійснювати BTL-діяльність у цих регіонах;
 • Підтримувати відносини з компаніями BTL, займатися управлінням виставками, конференціями, подіями та спонсорством;
 • Планувати та керувати великими брендовими проєктами і співпрацювати з партнерами та клієнтами;
 • Контролювати та реалізовувати події бренду: дизайн стендів, спонсорські активи, пресконференції, POS-матеріали, поїздки команди;
 • Розуміти, планувати і виконувати маркетингові й бізнес-цілі, а також трансформувати та переносити їх у відповідні плани дій і маркетингові зведення;
 • Розробляти список постачальників для маркетингу та створювати зв’язок між компанією та постачальниками маркетингового відділу;
 • Відстоювати нові маркетингові методи та інновації;
 • Передавати маркетингові матеріали відділам продажів і маркетингу.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • Виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • Медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • Різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!