Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
13 вересня 2022 GameDev

Senior Performance Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. We stand as an exceptional foundation to support the production and creative needs of the video games realm.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced Performance Manager to join our Talent Management team to ensure the development, implementation, and continuous improvement of Performance management processes across all Group units.

Superpowers you have:

 • Experience in the development of PM processes, methodology, programs, and tools. Portfolio of successful projects;
 • Knowledge of modern methods and tools in the PM area;
 • Experience in project management, including flexible management in conditions of rapid changes;
 • Solid Intermediate level of English;
 • Willingness to work in a multitasking environment with a high level of autonomy.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop procedures and policies in the PM area;
 • Develop hard and soft competencies;
 • Build KPI / OKR processes;
 • Coordinate employee evaluation and individual plans development at the Group companies
 • Develop career tracks, career orientation programs, and special PM programs for certain categories of specialists;
 • Implement and analyze metrics and work with analytics in the PM area;
 • Take part in the automation of PM processes.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in IT/game dev;
 • Passion for PC/console games;
 • Knowledge of agile methodology, lean.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо досвідченого менеджера з ефективності (продуктивності) роботи, який приєднається до нашої команди з управління талантами, щоб забезпечити розробку, впровадження та постійне вдосконалення процесів управління ефективністю у всіх підрозділах групи.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • досвід розробки процесів, методології, програм та інструментів управління продуктивністю. Портфоліо успішних проєктів;
 • знання сучасних методів та інструментів у галузі управління продуктивністю;
 • досвід управління проєктами, у тому числі гнучкого управління за умов швидких змін;
 • впевнений середній рівень володіння англійською;
 • готовність працювати за умов багатозадачності з високим рівнем автономності.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • розробляти процедури та політику в галузі управління проєктами;
 • розвивати професійно-технічні та соціальні навички;
 • вибудовувати процеси KPI/OKR;
 • координувати оцінки співробітників та розробляти індивідуальні плани в компаніях групи;
 • розробляти кар’єрні траєкторії, програми профорієнтації та спеціальні програми управління продуктивністю для окремих категорій спеціалістів;
 • впроваджувати та аналізувати системи показників та працювати з аналітикою в сфері управління продуктивністю;
 • брати участь в автоматизації процесів управління продуктивністю.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • маєш досвід роботи в IT/розробці ігор;
 • захоплюєшся комп’ютерними/консольними іграми;
 • маєш знання методології Agile, ощадливої розробки.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода (так, ми досить чесні!);
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!