Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
8 серпня 2022 GameDev

Producer (Scrum Master) (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Studio is an international art production and game development outsourcing company that provides external services worldwide! We are proud to work with seven of ten global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and others. Together, we create exceptional projects, bringing the game development industry to a new level of quality and creativity. We cover a wide range of hi-end solutions, from mobile and console game porting to AAA game art, television, and film animation.

The next great challenge is coming!

We are looking for a Scrum Master for full-cycle projects to bring new ideas and professional expertise to our team.

Superpowers you have:

 • Fluent in English (speaking and writing);
 • Strong organizational and communication skills;
 • Solid track record of projects, at least 2 published games, successfully delivered (on-time/on-budget);
 • 3+ years of experience in a producer (or similar) role;
 • 3+ years of experience managing multiple cross discipline teams;
 • 3+ years of experience working in an Agile development environment (Scrum, Kanban);
 • Strong knowledge of JIRA and Confluence;
 • Strong interpersonal skills, including presentation & meeting facilitation;
 • Experience of developing games with UNITY.

You’re a rockstar if you have:

 • Prior experience managing clients is a plus;
 • Experience running LiveOps is a big plus.

Becoming a part of Room 8 Studio team, you will:

Product

 • Work with cross-functional teams to design and build engaging player experiences;
 • Own the Sprint Backlog (increment to deliver), and help the Team to stay focused on the right priorities;
 • Work closely with the QA to ensure that the quality is managed at the highest standards;
 • Oversee features development and ensure that the team stays aligned with the Product Vision;
 • Understand features value, and drive the development based on KPIs and players feedback;
 • Support the Product Owner in refining and managing the product backlog.

Management

 • Facilitate communication between the PO and the Scrum Team;
 • Help the team to deliver, identify and remove impediments;
 • Build and maintain team velocity, health, motivation, and trust;
 • Ensure the proper balance between the Senior Producer’s requests and the Team Velocity / Commitment;
 • Promote the Agile / Scrum methodology, and train developers properly so they fully adopt the process;
 • Drive the Scrum Events: Backlog estimate, daily scrum, sprint review and retrospective.

Business

 • Forecast and manage budget & revenue reports on a regular basis.

Join our team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • health insurance, paid vacation, and sick leave;
 • culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — міжнародна аутсорсингова компанія, яка входить до складу компаній Room 8 Group та надає послуги зовнішнього виробництва візуалізації та розробки ігор у всьому світі. Room 8 Studio пропонує широкий спектр високотехнологічних рішень, від безплатних мобільних ігор і портування ігрових консолей до ігрового мистецтва AAA, телебачення та анімації фільмів. Компанія створює та підтримує виняткові проєкти, співпрацюючи із сімома з десяти найкращими світовими видавцями, такими як Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios та багатьма іншими.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається нове велике випробування!

Ми ведемо пошуки скрам-майстра для проєктів повного циклу, щоб привнести до нашої команди нові ідеї та професійну експертизу.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • вільне володіння англійською мовою (розмовна та письмова);
 • сильні організаторські та комунікативні навички;
 • солідний послужний список проєктів, щонайменше 2 опубліковані ігри, які успішно випущені (у визначений термін / у рамках бюджету);
 • понад 3 роки досвіду роботи у якості продюсера (або на аналогічній посаді);
 • понад 3 роки досвіду керування кількома командами широкопрофільних фахівців;
 • понад 3 роки досвіду роботи в Agile-середовищі розробки (Scrum, Kanban);
 • глибокі знання JIRA та Confluence;
 • сильні навички міжособистісного спілкування, включаючи проведення презентацій та нарад;
 • досвід розробки ігор з UNITY.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • попередній досвід роботи з клієнтами;
 • досвід роботи з LiveOps, що є великим плюсом.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

Готовий продукт

 • працювати з міжфункціональними командами для розробки та створення захопливих ігор для гравців;
 • володіти беклогом спринту (збільште для виконання) і допомагати команді зосередитися на правильних пріоритетах;
 • тісно співпрацювати з відділом контролю якості, щоб забезпечити управління якістю на найвищому рівні;
 • контролювати розробку функцій і стежити, щоб команда дотримувалася концепції продукту;
 • розуміти цінності функцій та керувати розробкою на основі ключових показників ефективності та відгуків гравців;
 • підтримувати власника продукту у доопрацюванні та керуванні беклогом продукту.

Менеджмент

 • полегшувати спілкування між PO та скрам-командою.
 • допомагати команді реалізувати, виявляти та усувати перешкоди;
 • створювати та підтримувати швидкість роботи команди, здоров’я, мотивацію та довіру;
 • забезпечувати належний баланс між запитами старшого продюсера та швидкістю роботи / зобов’язаннями команди;
 • просувати методологію Agile/Scrum та належним чином навчати розробників, щоб вони повністю освоїли цей процес;
 • проводити заходи Scrum: оцінку незавершених завдань, щоденну планерку, огляд спринту та ретроспективу.

Бізнес

 • регулярно прогнозувати та керувати бюджетом та звітами про надходження.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!