Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
1 вересня 2022 GameDev

Associate Producer (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Studio is an international art production and game development outsourcing company that provides external services worldwide! We are proud to work with seven of ten global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and others. Together, we create exceptional projects, bringing the game development industry to a new level of quality and creativity. We cover a wide range of hi-end solutions, from mobile and console game porting to AAA game art, television, and film animation.

Next great challenge is coming

We are looking for an Associate Producer for mobile projects ​​who will support the Senior Producer in leading a full-cycle project, from pre-production to launch, and LiveOps afterward.

Superpowers you have are:

 • 1+ year of experience in a producer or a project manager (or similar) role;
 • 1+ year of experience managing multiple cross-discipline teams;
 • 1+ year of experience working in an Agile development environment (Scrum, Kanba);
 • Strong organizational and communication skills;
 • Expert knowledge of the Scrum Methodology;
 • Fluent English (speaking and writing).

You’re a rockstar if you have:

 • Experience in developing games with UNITY;
 • Experience in LiveOps.

Becoming a part of Room 8 Studio team you will:

 • Work with cross-functional teams to design and build engaging player experiences;
 • Own the Sprint Backlog (increment to deliver), and help the team prioritize;
 • Work closely with the QA team to ensure quality is managed at the highest standard;
 • Oversee features development and ensure that the team stays aligned with the Product Vision;
 • Understand features value and drive the development based on the KPIs and players’ feedback;
 • Help the team deliver by identifying and removing obstacles;
 • Build and maintain team velocity, health, motivation, and trust;
 • Ensure the proper balance between the Senior Producer’s requests and the team velocity/commitment;
 • Promote the Agile / Scrum methodology and train developers properly so that they fully adopt the process;
 • Drive the Scrum Events: backlog estimate, daily scrum, sprint review, and retrospective;
 • Regularly manage budget & revenue reports.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • challenges to raise your XPs score (professional trainings and conferences, internal mentorship, English courses);
 • health insurance, paid vacation and sick leave;
 • culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — міжнародна аутсорсингова компанія, яка входить до складу компаній Room 8 Group та надає послуги зовнішнього виробництва візуалізації та розробки ігор у всьому світі. Room 8 Studio пропонує широкий спектр високотехнологічних рішень, від безплатних мобільних ігор і портування ігрових консолей до ігрового мистецтва AAA, телебачення та анімації фільмів. Компанія створює та підтримує виняткові проєкти, співпрацюючи із сімома з десяти найкращими світовими видавцями, такими як Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios та багатьма іншими.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Studio.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо помічника продюсера для мобільних проєктів, який підтримуватиме старшого продюсера у веденні проєкту повного циклу, від підготовки до запуску, а потім LiveOps.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • не менше 1 року досвіду роботи продюсером чи керівником проєкту (або аналогічної посади);
 • не менше 1 року досвіду керівництва кількома міждисциплінарними командами;
 • не менше 1 року досвіду роботи в середовищі розробки Agile (Scrum, Kanba);
 • сильні організаторські та комунікативні навички;
 • експертне знання методології Scrum;
 • вільне володіння англійською мовою (розмовна та письмова).

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • досвід розробки ігор із UNITY;
 • досвід адміністрування LiveOps.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • працювати з міжфункціональними командами для розробки та створення захоплюючих ігор для гравців;
 • володіти беклогом спринту (збільште для виконання) і допомагати команді зосередитися на правильних пріоритетах;
 • тісно співпрацювати з відділом контролю якості, щоб забезпечити управління якістю на найвищому рівні;
 • контролювати розробку функцій і стежити, щоб команда дотримувалася концепції продукту;
 • розуміти цінності функцій та керувати розробкою на основі ключових показників діяльності та відгуків гравців;
 • допомагати команді реалізувати, виявляти та усувати перешкоди;
 • створювати та підтримувати швидкість роботи команди, здоров’я, мотивацію та довіру;
 • забезпечувати належний баланс між запитами старшого продюсера та швидкістю роботи / зобов’язаннями команди;
 • просувати методологію Agile/Scrum та належним чином навчати розробників, щоб вони повністю освоїли цей процес;
 • проводити заходи Scrum: оцінку незавершених завдань, щоденну планерку, огляд спринту та ретроспективу;
 • регулярно керувати бюджетом та звітами про надходження.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!