Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
26 вересня 2022 GameDev

Producer (Product Owner) (вакансія неактивна)

Київ

Room 8 Studio is one of the top game development service providers and works with 5 out of top 10 publishers around the world. The most outstanding companies are our partners — Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios and many others.

Awesome team of professionals, the quality of results that you can be proud of, and drive in everything we do is our credo.

Next great challenge is coming

We are looking for a Producer for mobile projects ​​who will lead the development of full-cycle projects, from pre-production to launch, and LiveOps afterward.

Superpowers you have are:

 • 4 + years of experience in a producer (or similar) role;
 • 4 + years of experience managing multiple cross-discipline teams;
 • 4 + years of experience working in an Agile development environment (Scrum, Kanban);
 • Fluent in English (speaking and writing);
 • Strong organizational and communication skills;
 • Solid track record of projects, at least 2 published games, successfully delivered (on-time/on budget).

You’re a rockstar if you have:

 • Experience of developing games with UNITY;
 • Prior experience managing clients is a plus;
 • Experience running LiveOps.

Becoming a part of Room 8 Studio team you will:

Product

 • Work with cross-functional teams to design and build engaging player experiences;
 • Help to define and document the vision of the game collaboratively with the Creative Lead;
 • Own and promote the vision of the game cross the Development Teams, internal and external Stakeholders;
 • Identify features value. Manage the Product Backlog, create Stories and define Acceptance Criteria;
 • Drive the game development based on KPIs and players feedback.

Management

 • Management of resources according to the given budget to ensure the optimal growth of the project;
 • Maintain a creative and collaborative environment;
 • Build and maintain team health, motivation and trust;
 • Ensure transparent and smooth communication with clients;
 • Understand clients expectations and find solutions to achieve the given mandate;
 • Coach the associate producers, support them in the resolution of complex problems and growing their knowledge.

Business

 • Ensure the optimal growth and profit of the project;
 • Forecast and manage budget reports on a regular basis.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • challenges to raise your XPs score (professional trainings and conferences, internal mentorship, English courses);
 • health insurance, paid vacation and sick leave;
 • culture of diversity & inclusion to unite the most outstanding talents;
 • community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Studio — один із топових сервіс провайдерів у сфері розробки ігор, який працює із 5 з 10 провідних світових видавців відеоігор. Серед наших видатних партнерів — Remedy, Ubisoft, Gameloft, Activision, CD Projekt RED, EA, Xbox Game Studios і багато інших.

Фантастична команда професіоналів, якість результатів, якою можна пишатися, та драйв до всього, що ми робимо — це наше кредо.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо Продюсера для мобільних проектів, який керуватиме розробкою повного циклу від pre-production до запуску, а також LiveOps опісля.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 4 + років досвіду в ролі продюсера або на схожій позиції;
 • 4 + років досвіду управління кількома мультидисциплінарними командами;
 • 4 + років досвіду роботи в Agile методогії (Scrum, Kanban);
 • Вільна англійська (письмова і усна);
 • Сильні організаційні і комунікаційні навички;
 • Портфоліо успішних проектів (щонайменше дві опубліковані гри, які були успішно доставлені в межах бюджету і дедлайнів).

Ти суперзірка, якщо також маєш:

 • Досвід розробки ігор з UNITY;
 • Досвід менеджменту клієнтів;
 • Практику керування LiveOps.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

Продукт

 • Працювати з мультифункціональними командами задля створення крутого ігрового досвіду для геймерів;
 • Допомагати визначати і документувати бачення гри разом із Creative Lead;
 • Відповідати за бачення гри і просувати його серед команд розробників, внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;
 • Визначати цінність ігрових функцій, менеджити Product Backlog, створювати Stories та визначати Acceptance Criteria;
 • Керувати розробкою ігор, базуючись на KPIs та фідбеці гравців.

Менеджмент

 • Керувати ресурсами згідно з бюджетом, щоб заберзпечити оптимальний ріст проекту;
 • Підтримувати креативну, колаборативну атмосферу;
 • Будувати і підтримувати мотивацію і довіру всередині команди;
 • Забезпечувати прозору комунікацію з клієнтами;
 • Розуміти очікування клієнтів і знаходити рішення, щоб їх зустрічати;
 • Навчати молодших продюсерів, підтримуючи їх у вирішенні складних проблем і професійному розвитку.

Бізнес

 • Забезпечувати оптимальне зростання та прибуток для проекту;
 • Регулярно прогнозувати і керувати бюджетними звітами.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримай ще більше:

 • конкурентоспроможна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво, курси англійської мови);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!