Room 8 Studio is an international art production and game dev outsourcing company providing external services worldwide! We are proud to work with 7/10 the top global publishers, including Activision, Nintendo, Ubisoft, Gameloft, EA, Xbox Game Studios, and many others.
26 вересня 2022 GameDev

Group IFRS Chief Accountant (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, and Massive Black — international leaders, providing worldwide game development and art production services. Room 8 Group oversees the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation. We stand as an exceptional foundation to support the production and creative needs of the video games realm.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming!

We are looking for a Group IFRS Chief Accountant to bring professional experience and manage the IFRS Accounting Unit across all companies of Room 8 Group.

Superpowers you have:

 • 5+ years of experience in IFRS Accounting;
 • 3+ years at large international groups as a chief accountant or Big4 as an auditor;
 • 2+ years of management experience;
 • In-depth knowledge of IFRS accounting and reporting standards;
 • A license in DipIFR, ACCA;
 • Attentiveness, responsibility, punctuality;
 • Being a team player with strong communication skills;
 • Being a confident user of MS Office Excel/Google Sheets;
 • Work experience with Microsoft Dynamics would be an advantage;
 • Higher education (degree in Accounting, Finance, Economics or other appropriate qualification)
 • Advanced level of English.

Becoming a part of Room 8 Group team, you will:

 • Manage and supervise the IFRS Accounting Team;
 • Conduct accounting under IFRS for complex and intra-group transactions (business acquisitions, consolidations, D&A, financial statement disclosures, etc.)
 • Perform period-end closing procedures;
 • Prepare documentation supporting intra-group transactions (operating, investing, financing);
 • Partner with the Audit & Compliance team to ensure IFRS, GAAP, and Tax compliance;
 • Supervise the preparation of standalone financial statements for all legal entities within the Group. Submit to external auditors;
 • Prepare the consolidated financial statements of the Group (annually, full package under IFRS). Respond to external auditors’ requests;
 • Prepare the condensed interim consolidated financial statements of the Group (in compliance with IAS 34). Supervise the external auditors’ review engagement;
 • Lead the implementation and testing of IFRS and tax accounting as well as reporting in MS Dynamics;
 • Perform other operational accounting-related tasks.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship);
 • Health insurance paid vacation and sick leave;
 • Culture of diversity and amp; inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand your game passion.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake та Massive Black — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування!

Ми шукаємо для групи головного бухгалтера з МСФЗ, який буде ділитися професійним досвідом та керуватиме підрозділом бухгалтерського обліку з МСФЗ у всіх компаніях Room 8 Group.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку з МСФЗ від 5 років;
 • 3+ роки у великих міжнародних групах як головний бухгалтер або Big4 як аудитор;
 • досвід керівної роботи від 2-х років;
 • глибоке знання стандартів обліку та звітності МСФЗ;
 • ліцензія DipIFR, ACCA або Local CPA;
 • вища освіта (диплом з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки чи інша відповідна кваліфікація);
 • досвід роботи з Microsoft Dynamics буде перевагою;
 • досвідчений користувач MS Office Excel/Google Sheets;
 • командний гравець із розвиненими комунікативними навичками;
 • уважність, відповідальність, педантичність;
 • просунутий рівень знання англійської мови.

Ставши частиною команди Room 8 Studio, ти будеш:

 • керувати та контролювати групу бухгалтерського обліку з МСФЗ;
 • вести облік відповідно до МСФЗ для складних операцій та операцій всередині групи (придбання бізнесу, консолідація, D&A, розкриття фінансової звітності тощо)
 • проводити виконання процедур закриття періоду;
 • готувати документацію, що підтверджує внутрішньогрупові угоди (операційні, інвестиційні, фінансові);
 • співпрацювати з командою з аудиту та дотримання вимог, щоб забезпечити відповідність МСФЗ, GAAP та податків;
 • контролювати підготовку окремої фінансової звітності для всіх юридичних осіб у групі, надавати інформацію зовнішнім аудиторам;
 • готувати консолідовану фінансову звітність групи (щорічно, повний пакет МСФЗ), відповідати на запити зовнішніх аудиторів;
 • готувати скорочену проміжну консолідовану фінансову звітність групи (відповідно до IAS 34). Нагляд за проведенням перевірки зовнішніми аудиторами;
 • керувати впровадженням та тестуванням МСФЗ та податкового обліку та звітності в MS Dynamics;
 • виконувати інші завдання, пов’язані з оперативним обліком.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна та інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!