Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
7 березня 2023 GameDev

Junior Java Developer (вакансія неактивна)

за кордоном

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers, supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a specialist with a Java Developer background and skill set to provide technical support, administration, maintenance, and development of Jira software.

Superpowers you have:

 • P1+ years experience in Java;
 • Understanding/knowledge of OOP principles;
 • Experience with RESTful API, Maven, Spring;
 • Experience writing code and tests for it;
 • Ability to clearly articulate your thoughts and ideas;
 • Ability to qualitatively bring to life other’s ideas;
 • Ability to work with other people’s code.

You’re a rockstar if you have:

 • Experience with JIRA Administration, specifically customizing JIRA projects with various schemes, complex workflows, screen schemes, permission schemes, and notification schemes;
 • Knowledge of JQL;
 • Experience in working with Groovy, HTML, CSS, SOY.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Develop of plugins for Jira, and Confluence;
 • Develop of integrations with third-party systems;
 • Add custom fields in different systems;
 • Work with chatbot;
 • Conduct education of Jira.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо Java-розробника для надання технічної підтримки, адміністрування, обслуговування та розробки програмного забезпечення Jira.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • P1+ років досвіду роботи з Java;
 • Розуміння/знання принципів ООP;
 • Вміння працювати з RESTful API, Maven, Spring;
 • Досвід написання коду та тестів для нього;
 • Уміння чітко формулювати свої думки та ідеї;
 • Уміння якісно втілювати чужі ідеї;
 • Вміння працювати з чужим кодом.

Ти суперзірка, якщо ти маєш:

 • Досвід роботи з адміністрацією JIRA, а саме налаштування проєктів JIRA за допомогою різних схем, складних робочих процесів, схем екранів, схем дозволів і схем сповіщень;
 • Знання JQL;
 • Досвід роботи з Groovy, HTML, CSS, SOY.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти плагіни для Jira та Confluence;
 • Розробляти інтеграції зі сторонніми системами;
 • Додавати користувальницькі полі в різних системах;
 • Працювати з чат-ботом;
 • Забезпечувати навчання Jira.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!