Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
29 березня 2023 GameDev

Billing & Credit Controller (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for a talented Billing & Credit Controller to assist our Finance Department with invoicing management.

Superpowers you have:

 • 2+ years of experience in a similar position;
 • A keen eye for detail: amounts, contract terms;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting or finance;
 • Upper-Intermediate level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Generate, approve, and send invoices to customers;
 • Ensure completeness and timeliness of invoicing;
 • Review signed contracts and set payment terms in ERP;
 • Reconcile cash received with invoices;
 • Control overdue invoices and the number of days overdue;
 • Control un-invoiced revenue;
 • Send collection emails to overdue customers;
 • Control concentration of credit risks;
 • Organize invoices by customers and legal entities;
 • Inbound KYC compliance requests.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private medical care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Наш фінансовий відділ шукає Billing & Credit Controller для управління повним циклом роботи з рахунками.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 2+ роки досвіду роботи на аналогічній посаді;
 • Уважність до деталей: все що стосується сум та умов договору;
 • Комунікабельність та відмінні навички спілкування;
 • Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку або фінансів;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Керувати процесом виставлення рахунків: формувати, затверджувати та надсилати рахунки клієнтам;
 • Забезпечувати повноту та своєчасність виставлення рахунків;
 • Переглядати підписані договори та вказувати умови оплати в ERP;
 • Звіряти отримані виплати з рахунками;
 • Контролювати прострочення рахунків та кількість днів;
 • Контролювати суму визнаної виручки, за якою не виставлені рахунки;
 • Надсилати електронні листи клієнтам для збору прострочених рахунків;
 • Контролювати кредитні ризики;
 • Систематизувати рахунки по клієнтам та юридичним особам;
 • На запит банку готувати відповіді та документи по вхідним операціям.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!