Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
30 січня 2023 GameDev

Operations Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

At Solid Bash, we’re building our success with the efficiency of business processes. To help maintain and grow this standard, we are seeking an experienced Operations Manager to drive the growing path. The perfect candidate will have a sharp business mind and proven success in managing processes for maximum productivity.

Superpowers you have:

 • 3+ years of proven success in an operations management role within IT;
 • Strong analytical and financial skills;
 • Excellent BPMS systems knowledge;
 • Strong problem-solving skills and the ability to find creative solutions in complex situations;
 • Proficiency in conflict management and business negotiation processes;
 • Great knowledge of Google Sheets;
 • Deep understanding of business productivity software and an aptitude for learning new applications;
 • Advanced level of English.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Design and implement the operations process in Mobile Service Line to encourage maximum performance and dedication;
 • Interact with the departments of the back-office to set up internal business processes;
 • Support processes to meet the financial needs of Mobile Service Line;
 • Oversee the financial reporting provided to Mobile Service Line by the Financial Department;
 • Oversee the resource management processes in Mobile Service Line;
 • Support the revenue recognition processes for projects of Mobile Service Line;
 • Control the purchase of equipment (PC, laptops, devkit/testkit);
 • Control the purchase of licenses and subscriptions;
 • Perform the tasks agreed with the Group Operations Team and supporting the Group Operations Team’s initiatives.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Private Medical Care, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

У Solid Bash ми будуємо свій успіх завдяки ефективності бізнес-процесів. Щоб підтримувати та розвивати цей стандарт, ми шукаємо досвідченого Operation Manager. Ідеальний кандидат має гострий розум та визнаний успіх в управлінні процесами для максимальної продуктивності.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 3+ років досвіду роботи на аналогічній посаді у сфері ІТ;
 • Чудові аналітичні та фінансові навички;
 • Знання систем BPMS;
 • Навички вирішення проблем та вміння знаходити творчі рішення у складних ситуаціях;
 • Розуміння процесів управління конфліктами, навички ведення ділових переговорів;
 • Відмінні знання Google Sheets;
 • Знання ПЗ, спрямованого на підвищення продуктивності бізнесу та готовність вивчати нові програми;
 • Рівень володіння англійською мовою — Advanced.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Розробляти та впроваджувати операційні процеси у Mobile Service Line для досягнення максимальної ефективності;
 • Співпрацювати з відділами бек-офісу компанії для налагодження внутрішніх бізнес-процесів;
 • Супроводжувати процеси для задоволення фінансових потреб Mobile Service Line;
 • Контролювати фінансову звітність, що надається Фінансовим відділом для Mobile Service Line;
 • Контролювати процеси управління ресурсами в Mobile Service Line;
 • Супроводжувати процеси визнання доходу для проєктів Mobile Service Line;
 • Контролювати закупівлю обладнання (ПК, ноутбуки, devkit/testkit);
 • Контролювати закупівлю ліцензій та підписок;
 • Виконувати завдання, погоджені з Group Operations Team, та підтримувати ініціативи команди.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!