Room 8 Group is one of the biggest outsourcing companies in game development. With over ten years in the industry, the Group has become one of the significant players in the game dev and art production, which unites over 1,200 professionals worldwide and has business sites in the USA, the UK, Canada, Cyprus, Ukraine, Romania, and now Poland.
30 січня 2023 GameDev

Talent Acquisition Team Lead (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

Room 8 Group is looking for an experienced Talent Acquisition Team Lead to improve and coordinate the recruitment processes of the company.

Superpowers you have:

 • 5+ years of experience in full life cycle recruitment in the IT industry;
 • Team management background;
 • Experience in building recruitment processes and their automation;
 • Experience in global recruitment;
 • Advanced level of English;
 • Excellent networking, strong analytical and negotiation skills;
 • Being result-oriented, attentive to details, and an outside-the-box thinker.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Manage the recruitment strategy for Room 8 Group;
 • Improve and coordinate current recruitment process;
 • Optimize processes aimed at recruitment cost reduction in compliance with the company’s requirements;
 • Ensure effective recruitment service for all corporate functions of the company (HR, Finance, Legal, IT, Administrative, Sales Operations, Marketing) on a global level;
 • Automize recruitment processes;
 • Provide regular resource planning of the Talent Acquisition Team and make recruitment decisions to ensure efficient performance of the team;
 • Ensure effective communication with hiring managers and within the Talent Acquisition Team;
 • Manage team, sharing your knowledge and expertise with colleagues;
 • Provide budgeting.

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, які надають послуги з розробки та створення візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції, в той час, як експерти галузі працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Room 8 Group у пошуках досвідченого Talent Acquisition Team Lead для вдосконалення та координації процесу найму для корпоративних функцій компанії.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • 5+ років досвіду в рекрутингу повного циклу в IT-галузі;
 • Досвід управління командою;
 • Досвід побудови рекрутмент процесів та їх автоматизації;
 • Досвід міжнародного підбору персоналу;
 • Рівень володіння англійською мовою — Advanced;
 • Відмінні навички спілкування, сильні аналітичні здібності та навички ведення переговорів;
 • Бути орієнтованим на результат, уважним до деталей і нестандартно мислити.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Управляти стратегією підбору персоналу для Room 8 Group;
 • Удосконалювати та координувати поточний процес рекрутингу;
 • Займатися оптимізацією процесів, спрямованих на зниження витрат на підбір персоналу, відповідно до вимог компанії;
 • На глобальному рівні забезпечувати ефективний сервіс з підбору персоналу для всіх корпоративних функцій компанії (HR, Finance, Legal, IT, Administrative, Sales Operations, Marketing);
 • Автоматизовувати процеси підбору персоналу;
 • Проводити регулярне ресурсне планування Talent Acquisition команди та приймати рішення щодо найму для забезпечення ефективної роботи команди;
 • Забезпечувати ефективну комунікацію з менеджерами з найму та в межах Talent Acquisition команди;
 • Керувати командою, ділитися своїми знаннями та професійним досвідом з колегами;
 • Проводити бюджетування.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • Конкурентну фінансову винагороду;
 • Виклики для підвищення твого балу XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє наставництво);
 • Медичне страхування, оплачувану відпустку та лікарняний;
 • Різноманітну та інклюзивну культуру для об’єднання найвидатніших талантів;
 • Спільноту людей, які поділяють твою пристрасть до ігор

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!