Room 8 Group is the world’s fastest growing strategic partner in external game development, co-development, art, trailer production, and QA for AAA console, PC and mobile titles.
3 січня 2023 GameDev

Accountant (вакансія неактивна)

віддалено

Room 8 Group is a uniting force of Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash, and PUGA — international leaders, providing worldwide game development and art production services. We oversee the companies’ corporate life and business processes, while experts of the industry work with 7/10 top global publishers supporting all aspects of game creation.

Join the phenomenal team of professionals and deliver creative and tech services, bringing games to the next level together with Room 8 Group.

The next great challenge is coming:

We are looking for an experienced Accountant with a good knowledge of local financial law and policies.

Superpowers you have:

 • 3+ years of experience in Accounting;
 • Being attentive, responsible, and scrupulous;
 • Being a confident user of MS Office Excel/Google Sheets;
 • Higher education (degree in Accounting, Finance, Economics, or any other appropriate qualification);
 • Knowledge of English — upper intermediate.

You’re a rockstar if you have:

 • Work experience with Microsoft Dynamics;
 • DipIFR/CAP would be an advantage.

Becoming part of Room 8 Group, you will:

 • Participate in day-to-day accounting for legal entities of Room 8 Group in Cyprus:
 1. Record sales and purchase transactions, acquisition of fixed assets.
 2. Perform bank statements and corporate credit cards reconciliation.
 3. Collect and verify source accounting documents. Ensure completeness of source documents for all transactions posted to the general ledger.
 4. Supplier statements reconciliation.
 • Participate in period-end closing procedures.
 • Participate in the external audit of the Group: collect and submit to external auditors accounting source documents in response to audit inquiries and substantive procedures.
 • Participate in other projects and tasks of Accounting Team of the Room 8 Group

Join the team of inspiring game dev professionals, and get even more:

 • Competitive financial reward (yes, we are fair enough);
 • Challenges to raise your XPs score (professional training and conferences, internal mentorship, English courses);
 • Health insurance benefits, paid vacation, and sick leave;
 • A culture of diversity and inclusion to unite the most outstanding talents;
 • Community of people who understand and share your passion for games.

Together we will bring games to the next level. Exactly with you.

Room 8 Group — це об’єднана сила Room 8 Studio, Dragons Lake, Massive Black, Solid Bash та PUGA — міжнародних лідерів, що надають послуги розробки та візуалізації ігор по всьому світу. Room 8 Group забезпечує розвиток студій та корпоративні функції всередині компанії, в той час, як галузеві експерти працюють із 7/10 провідними світовими видавцями, підтримуючи всі аспекти створення ігор.

Приєднуйся до феноменальної команди професіоналів та надавай творчі та технічні послуги, щоб вивести ігри на новий рівень разом із Room 8 Group.

Наближається наступне велике випробування:

Ми шукаємо досвідченого бухгалтера за МСФЗ із хорошим знанням місцевого фінансового законодавства.

Нам потрібні твої надзвичайні здібності:

 • Досвід роботи в бухгалтерії від 3 років;
 • Бути уважним, відповідальним та скрупульозним;
 • Бути впевненим користувачем MS Office Excel/Google Sheets;
 • Вища освіта (бухгалтерський облік, фінанси, економіка або будь-яка інша відповідна кваліфікація);
 • Рівень англійської — вище середнього.

Ти суперзірка, якщо ти:

 • Маєш досвід роботи з Microsoft Dynamics;
 • DipIFR/CAP буде перевагою.

Ставши частиною команди Room 8 Group, ти будеш:

 • Приймати участь у веденні поточного бухгалтерського обліку для юридичних осіб Room 8 Group на Кіпрі:
 1. Облік операцій купівлі-продажу, придбання основних засобів;
 2. Звірка банківських виписок і корпоративних кредитних карток;
 3. Звірка виписок постачальників;
 4. Збирати та перевіряти первинні бухгалтерські документи, забезпечити повноту вихідних документів для всіх операцій, проведених у головній книзі.
 • Приймати участь у закритті періоду;
 • Участь у зовнішньому аудиті R8G: збирати та подавати зовнішнім аудиторам вихідні документи бухгалтерського обліку у відповідь на аудиторські запити та процедури перевірки;
 • Брати участь в інших проектах і завданнях бухгалтерської групи R8G.

Приєднуйся до команди надихаючих професіоналів у галузі розробки ігор та отримуй ще більше:

 • конкурентна фінансова винагорода;
 • виклики для підвищення вашого XP (професійні тренінги та конференції, внутрішнє менторство);
 • медичне страхування, оплачувана відпустка та лікарняний;
 • різноманітна інклюзивна культура для об’єднання найвидатніших талантів;
 • спільнота людей, які розуміють вашу пристрасть до ігор.

Разом ми виведемо ігри на новий рівень. Саме з тобою!