Remoter.me is a data annotation platform with online jobs developed by Label Your Data. The platform is suitable for all individuals seeking remote, flexible, and enjoyable ways to earn money, while venturing into the world of AI. By performing online tasks and working with visual datasets like images and videos used for AI training, users not only receive compensation but also play a crucial role in driving the latest tech advancements worldwide.
There are both simple and engaging online jobs, as well as more intricate, well-paying tasks for those showcasing outstanding performance in annotating clients’ data. Remoter.me stands out for its transparent display of users’ earnings and strict protection of their personal data. Annotators who joined the platform are at the forefront of honing AI’s machine vision capabilities across various sectors, contributing significantly to diverse projects.

Remoter.me — це платформа для анотування даних з онлайн-завданнями, розроблена компанією Label Your Data. Платформа підходить для всіх, хто шукає віддалений, гнучкий і приємний спосіб заробітку, а також для тих, хто хоче зануритися у світ ШІ.
Виконуючи онлайн-завдання та працюючи з візуальними наборами даних, такими як зображення та відео, що використовуються для навчання ШІ, користувачі не лише отримують винагороду, але й відіграють вирішальну роль у розвитку останніх технологічних досягнень у всьому світі.
Існують як прості та цікаві онлайн-завдання, так і більш складні, добре оплачувані завдання для тих, хто демонструє видатні результати в анотуванні даних клієнтів. Remoter.me вирізняється прозорим відображенням заробітку користувачів і суворим захистом їхніх персональних даних. Анотатори, які приєдналися до платформи, мають можливість відточувати навички машинного зору ШІ в різних галузях, роблячи значний внесок у різноманітні проекти.