Redtag is an official Salesforce partner that offers consulting and implementation services to bring CRM and CX strategies to life. We operate in North America and the EU, with a focus on retail, finance, manufacturing, and healthcare. Our offices are based in Chicago and Lviv.
21 лютого 2024

Business Development Manager (вакансія неактивна)

Львів, віддалено

Привіт, Redtagʼ на звязку!

Ми є офіційним партнером Salesforce, який спеціалізується на консультуванні та впровадженні стратегій CRM і CX.
Зараз ми шукаємо Business Development Manager-a з вільним володінням англійською мовою.

Вимоги:

 • Досвідчений BDM з підтвердженою результативністю та професійною мережею;
 • Письмова та розмовна англійська: Advanced — рівень;
 • 3 роки досвіду роботи в ІТ продажах;
 • Відмінні комунікативні навички;
 • Проактивний та креативний підхід до роботи: ви ініціативні та сповнені ідей;
 • Вміння підлаштуватись під ринок, готовність пропонувати нові ідеї;
 • Уважність до деталей;
 • Досвід роботи з будь-якою CRM системою (бажано Salesforce), з будь-яким інструментом автоматизації обміну повідомленнями.

Що ви будете робити:

 • Визначати можливості для стратегічного партнерства та співпраці, які можуть сприяти зростанню компанії;
 • Активно взаємодіяти з ключовими особами, які приймають рішення, щоб ініціювати та розвивати партнерські відносини;
 • Будувати та підтримувати міцні стосунки з клієнтами на постійній основі;
 • Забезпечувати задоволення клієнтів і максимізувати їх утримання;
 • Розуміти потреби клієнтів, надавати ефективні рішення та бути надійним консультантом;
 • Проводити регулярні перевірки кола контактів та виявляти можливості збільшення продажів та перехресного продажу.

Що ми пропонуємо:

 • Робота в динамічному колективі та компанії;
 • Соціальний пакет;
 • Можливість відвідувати бізнес-конференції;
 • Дружня атмосфера та професійна команда;
 • Конкурентна винагорода та регулярна оцінка ефективності;
 • Великі можливості для професійного та кар’єрного росту;
 • Гнучкий графік роботи та гібридна модель роботи;
 • Безкоштовні уроки англійської мови;
 • Безкоштовні бізнес-ланчі в офісі.

Про нас

Наша команда складається з досвідчених архітекторів, консультантів і розробників Salesforce, які володіють всебічним досвідом роботи в екосистемі Salesforce і галузевих планах. Ми працюємо в регіонах Північної Америки та ЄС, зосереджуючись на галузях фінансів, виробництва та охорони здоров’я.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hello, Redtagʼ in touch!

We are an official Salesforce partner, specializing in providing consulting and implementation services to help businesses successfully integrate CRM and CX strategies.

Currently, we are looking for a Business Development Manager with exceptional English language proficiency.

Requirements:

 • Experienced BDM with proven results and a well-established professional network;
 • Written and spoken English: Advanced — level;
 • 3 years of experience in IT sales;
 • Excellent communication skills;
 • Proactive and creative work approach;
 • Adjust according to the market, propose new tactics;
 • Strong attention to the details;
 • Experience with any CRM systems (Salesforce preferably), any messaging automation tool.

What you’ll do:

 • Identify opportunities for strategic partnerships and collaborations that can contribute to the company’s growth;
 • Proactively engage with key decision makers to initiate and cultivate cooperative partnerships;
 • Build and maintain strong relationships with the clients on the regular base;
 • Ensuring satisfaction and maximizing customer retention;
 • Understand client needs, provide effective solutions and serve as a trusted advisor;
 • Conduct regular account reviews and identify upselling and cross-selling opportunities.

What we offer:

 • Working in fast-paced team and company;
 • Social Package;
 • Possibilities to attend business conferences;
 • Friendly atmosphere and professional team;
 • Competitive remuneration and regular performance reviews;
 • Great opportunities for professional and career growth;
 • Flexible working schedule and a hybrid work model;
 • Free English classes;
 • Free business lunches in the office.

About us

Our team is composed of skilled Salesforce architects, consultants and developers with comprehensive experience in the Salesforce ecosystem and a deep understanding of industry-specific needs. We operate in the North American and EU regions, focusing on the finance, manufacturing and healthcare industries.