Redtag is an official Salesforce partner company that provides consulting and implementation services to execute CRM and Customer Experience strategies successfully. We are working in the North America and EU regions with our focus on Finance, Manufacturing and Healthcare industries, and our offices can be found in both the USA and Ukraine.
20 листопада 2023

Business Development Manager (вакансія неактивна)

Львів

Привіт, Redtagʼ на звязку!

Ми є офіційним партнером Salesforce, який спеціалізується на консультуванні та впровадженні стратегій CRM і CX.
Зараз ми шукаємо Business Development Manager-a з вільним володінням англійською мовою.

Вимоги:

 • Досвідчений BDM з підтвердженою результативністю та професійною мережею;
 • Письмова та розмовна англійська: Advanced — рівень;
 • 3 роки досвіду роботи в ІТ продажах;
 • Відмінні комунікативні навички;
 • Проактивний та креативний підхід до роботи: ви ініціативні та сповнені ідей;
 • Вміння підлаштуватись під ринок, готовність пропонувати нові ідеї;
 • Уважність до деталей;
 • Досвід роботи з будь-якою CRM системою (бажано Salesforce), з будь-яким інструментом автоматизації обміну повідомленнями.

Що ви будете робити:

 • Визначати можливості для стратегічного партнерства та співпраці, які можуть сприяти зростанню компанії;
 • Активно взаємодіяти з ключовими особами, які приймають рішення, щоб ініціювати та розвивати партнерські відносини;
 • Будувати та підтримувати міцні стосунки з клієнтами на постійній основі;
 • Забезпечувати задоволення клієнтів і максимізувати їх утримання;
 • Розуміти потреби клієнтів, надавати ефективні рішення та бути надійним консультантом;
 • Проводити регулярні перевірки кола контактів та виявляти можливості збільшення продажів та перехресного продажу.

Що ми пропонуємо:

 • Робота в динамічному колективі та компанії;
 • Соціальний пакет;
 • Можливість відвідувати бізнес-конференції;
 • Дружня атмосфера та професійна команда;
 • Конкурентна винагорода та регулярна оцінка ефективності;
 • Великі можливості для професійного та кар’єрного росту;
 • Гнучкий графік роботи та гібридна модель роботи;
 • Безкоштовні уроки англійської мови;
 • Безкоштовні бізнес-ланчі в офісі.

Про нас

Наша команда складається з досвідчених архітекторів, консультантів і розробників Salesforce, які володіють всебічним досвідом роботи в екосистемі Salesforce і галузевих планах. Ми працюємо в регіонах Північної Америки та ЄС, зосереджуючись на галузях фінансів, виробництва та охорони здоров’я.

📖 Дізнайтеся більше про наші зміни та напрямок тут!

Куди писати?

Ми раді почути від вас і можемо відповісти на додаткові запитання щодо посади або надати більш детальну інформацію під час особистої зустрічі.

Зв’яжіться з нами за адресою [email protected]

Hello, Redtagʼ in touch!

We are an official Salesforce partner, specializing in providing consulting and implementation services to help businesses successfully integrate CRM and CX strategies.

Currently, we are looking for a Business Development Manager with exceptional English language proficiency.

Requirements:

 • Experienced BDM with proven results and a well-established professional network;
 • Written and spoken English: Advanced — level;
 • 3 years of experience in IT sales;
 • Excellent communication skills;
 • Proactive and creative work approach;
 • Adjust according to the market, propose new tactics;
 • Strong attention to the details;
 • Experience with any CRM systems (Salesforce preferably), any messaging automation tool.

What you’ll do:

 • Identify opportunities for strategic partnerships and collaborations that can contribute to the company’s growth;
 • Proactively engage with key decision makers to initiate and cultivate cooperative partnerships;
 • Build and maintain strong relationships with the clients on the regular base;
 • Ensuring satisfaction and maximizing customer retention;
 • Understand client needs, provide effective solutions and serve as a trusted advisor;
 • Conduct regular account reviews and identify upselling and cross-selling opportunities.

What we offer:

 • Working in fast-paced team and company;
 • Social Package;
 • Possibilities to attend business conferences;
 • Friendly atmosphere and professional team;
 • Competitive remuneration and regular performance reviews;
 • Great opportunities for professional and career growth;
 • Flexible working schedule and a hybrid work model;
 • Free English classes;
 • Free business lunches in the office.

About us

Our team is composed of skilled Salesforce architects, consultants and developers with comprehensive experience in the Salesforce ecosystem and a deep understanding of industry-specific needs. We operate in the North American and EU regions, focusing on the finance, manufacturing and healthcare industries.

📖 Learn more about our changes and direction here!

Where to write?

We look forward to hearing from you and can answer additional questions about the position or provide more detailed information during an in-person meeting.

Contact us at [email protected]