Redtag is an official Salesforce partner company that provides consulting and implementation services to execute CRM and Customer Experience strategies successfully. We are working in the North America and EU regions with our focus on Finance, Manufacturing and Healthcare industries, and our offices can be found in both the USA and Ukraine.
1 березня 2023

IT Sales Manager (вакансія неактивна)

Львів

Привіт, Redtagʼ на звязку!

Ми є офіційним партнером Salesforce, який надає консультаційні послуги та послуги з впровадження для успішного впровадження стратегій CRM і CX.

Зараз ми шукаємо IT Sales Manager-a з глибоким знанням англійської мови, який з ентузіазмом, упевненістю та чіткістю продемонструє нашу загальну компетенцію та плани.

Наш кандидат:

— Досвідчений BDM із перевіреними результатами та цікавою мережею контактів;
— Має 2-4 роки досвіду в tech sales;
— Гарне розуміння ІТ-індустрії;
— Відмінні комунікативні навички, підприємницьке мислення;
— Англійська мова — B2+

Буде плюсом:

— Попередній досвід роботи з Salesforce CRM;
— Відвідування конференцій;
— Знання Microsoft Office/GSuite.

Майбутні обовʼязки:

— Робота в динамічній команді;
— Можливість звертатись до топ-менеджменту та керівників різних напрямів;
— Створення пропозицій для клієнтів, робота з відділом delivery;
— Досягайте особистих цілей і планів продажів;
— Регулярно працюйте з Salesforce CRM;
— Керуйте своїми обліковими записами.

Умови роботи:

— Гідна заробітна плата та потенціал зростання;
— Робота з усіма відділами компанії;
— Гарний соціальний пакет.


Процес найму:

— Первинна співбесіда з рекрутером;
— Технічна співбесіда;
— Ми даємо вам відгук і робимо пропозицію. 🚀


Про нас

Наша команда складається з досвідчених архітекторів, консультантів і розробників Salesforce, які володіють всебічним досвідом роботи в екосистемі Salesforce і галузевих планах. Ми працюємо в регіонах Північної Америки та ЄС, зосереджуючись на галузях фінансів, виробництва та охорони здоров’я.

📖 Дізнайтеся більше про наші зміни та напрямок тут!

Куди писати?

Ми раді почути від вас і можемо відповісти на додаткові запитання щодо посади або надати більш детальну інформацію під час особистої зустрічі.

Зв’яжіться з нами за адресою [email protected]

Hello, Redtagʼ in touch!

We are an official Salesforce partner providing consulting and implementation services to successfully implement CRM and CX strategies.

We are currently looking for an Business Development Manager with a strong command of the English language who will demonstrate our overall competence and plans with enthusiasm, confidence and clarity.

Our candidate:

— Experienced BDM with proven results and interesting network;
— 2-4 years of experience in tech sales;
— Good understanding of IT industries;
— Understanding of services business;
— Excellent communication skills, entrepreneurial mindset;
— English — B2+.Be a plus

— Previous experience with Salesforce CRM;
— Conference attendance, knowledge of networking;
— Microsoft Office/GSuite proficiency.

Future duties:

— Work in fast-paced team;
— Reach out to top-management and executives of our prospecting companies;
— Create proposals for customers, working with delivery dept;
— Pursue personal sales goals and plans;
— Work with Salesforce CRM regularly;
— Manage your accounts.

Working conditions:

— Decent salary and growth potential;
— Work with all departments of the company;
— Good social package.

Hiring process:

— Initial interview with the recruiter;
— Technical interview;
— We give you feedback and make an offer. 🚀

About us

Our team consists of experienced Salesforce architects, consultants and developers with comprehensive experience in the Salesforce ecosystem and industry plans. We operate in the North American and EU regions, focusing on the finance, manufacturing and healthcare industries.

📖 Learn more about our changes and direction here!

Where to write?

We look forward to hearing from you and can answer additional questions about the position or provide more detailed information during an in-person meeting.

Contact us at [email protected]