31 січня 2023

PHP/React developer (вакансія неактивна)

Київ, віддалено $1500–3000

На проект потрібен PHP та React розробник, або Full Stack розробник.

Вимоги PHP:

— від 1+ року комерційного досвіду зі стеком технологій

— досвід рефакторингу старих продуктів та інтеграція їх із новими сервісами

— вміння читати та розуміти технічну літературу англійською

— PHP 5.3+

— Yii2

— MySQL/MariaDB

— REST

— Git, Linux

Вимоги React:

— React + Redux

— глибокі знання основ Javascript

— досвід рефакторингу старих продуктів та інтеграція їх із новими сервісами

— вміння читати та розуміти технічну літературу англійською

— REST

— Git, Linux

Буде плюсом:

— знання TypeScript та Node.js

— досвід і розуміння роботи з Docker;

Про проект:

Розробка міжнародного аукціону представлений двома видами покупки товарів:
Традиційний аукціон та ISO Market.
А також участь в розробці інших проектів.


Компанія Real Talk шукає досвідченого розробника для реалізації різного типу задач по проекту.

Нам потрібен:
— React Js розробник
— PHP розробник
— PHP and React розробник

Пропонуємо:

— Віддалену роботу з періодичним присутністю в офісі

— Робота в офісі м. Київ метро Почайна


The project requires a PHP and React developer, or a Full Stack developer.


PHP requirements:
— from 1+ years of commercial experience with technology stack
— experience in refactoring old products and integrating them with new services
— ability to read and understand technical literature in English
— PHP 5.3+
— Yii2
— MySQL/MariaDB
— REST
— Git, Linux

React requirements:
— React + Redux
— in-depth knowledge of Javascript basics
— experience in refactoring old products and integrating them with new services
— ability to read and understand technical literature in English
— REST
— Git, Linux

It will be a plus:
— knowledge of TypeScript and Node.js
— experience and understanding of working with Docker;

About the project:
The development of an international auction is represented by two types of goods purchase:
Traditional auction and ISO Market.

And also participation in the development of other projects.

The Real Talk company is looking for an experienced developer to implement various types of project tasks.

We need:
— React Js developer
— PHP developer
— PHP and React developer

We offer:
— Remote work with periodic presence in the office
— Work in the Kyiv metro Pochayna office