We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
15 вересня 2023

Feature Owner/ Feature Manager (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

We are looking for an expert to Human Touch team. You will deal with new software for bank employees.

Requirements:

 • experience in the financial/banking industry, preferably in product management (2+ years)
 • excellent interpersonal communication, negotiation and meeting facilitation skills
 • excellent knowledge and practice usage of product development tools (Jira, Confluence, Miro)
 • strong knowledge and practice usage of product discovery tools (stakeholder/user interview, market research, CJM, BluePrint, A/B testing)
 • strong knowledge and practice usage of prioritizing methodology
 • ability to identify the needs of business customers, formulate a solution concept, draw up a technical task with specific requirements for the future product
 • Strong problem solving skills, attention to details and result-oriented mindset
 • English — Intermediate (or higher)

Responsibilities

 • backlog management (stakeholders’ interview, stakeholders’ facilitation, keeping backlog up to date)
 • backlog prioritization (keeping the prioritization process transparent with stakeholders)
 • discovery management (gathering requirements, decomposition, co-planning of sprint Increments across the teams, facilitate sprint demo)
 • development of the strategy of digital product or feature development, writing the road map, managing all aspects of product through creation of value for clients and business
 • development of effective cooperation with business team and developers
 • methodological support, development and improvement of technical documentation
 • feedback collection (community, metrics, support of features on prod
 • product (feature) growth (creation and validation of hypotheses, users testing for new functionality)

Benefits:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфком анди!

Ми шукаємо експерта в команду Human Touch. Ви матимете справу з новим програмним забезпеченням для банківських працівників.

Що ви будете робити

 • беклог менеджмент (бесіди зі стейкхолдерами, фасілітація, підтримка беклогу в актуальному стані)
 • пріоритизація беклогу (підтримка процесу пріоритизації прозорим для стейкхолдерів)
 • діскавері менеджмент (збір вимог, декомпозиція, спільне планування спрінта з командою, фасілітація демо спрінта)
 • розробка стратегії діджитального продукту або фічі, написання роад мапи, управління всіма аспектами продукту через створення цінності для клієнта і бізнесу
 • створення ефективної взаємодії між командою бізнесу та девелоперами
 • методологічна підтримка, розробка та вдоскоалення технічної документації
 • збирання фідбеку (комюніті, метрики, підтримка фічів на проді)
 • зростання продукту (фічі) (створення та валідація гіпотез, тестування нового функціоналу)

Необхідні знання та досвід

 • досвід роботи в банківській/фінансовій сфері, переважно в продакт менеджменті (2+ роки)
 • віідмінні навички комунікації, фісилітації переговорів та зустрічей
 • відмінне знання та практичний досвід використання інструментів розробки продуктів (Jira, Confluence, Miro)
 • впевнені знання і практичний досвід використання інструментів для продакт діскавері (stakeholder/user interview, market research, CJM, BluePrint, A/B testing)
 • впевнені знання і практичний досвід у використання методології пріоритизації
 • здатність ідентифікувати потреби споживачів, формулювати концепцію рішень, написання технічних завдань з специфічними вимогами до майбутнього проекту
 • навички вирішення проблем, увага до деталей і націленість на результат
 • English — Intermediate (or higher)

Ми пропонуємо

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram