We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
12 вересня 2023

Senior Frontend Developer (Angular) (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating innovative personal power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

We are looking for a proactive engineer who can take full ownership of his/her own part and can suggest and bring best practices to the process. The ideal candidate should be strong in testing and coding and should understand what is worth testing and covering with test automation.

Project BB lending online. Development of web applications with microfrontend architecture.

Requirements:

 • 3+ years of commercial experience as a Angular developer
 • Proficiency in HTML5, CSS3, SASS/SCSS, JavaScript and TypeScript
 • Strong knowledge and experience with Angular9+, RxJs, Webpack
 • Experience with NgRx
 • Testing: Jest/Jasmine
 • Experience with SQL
 • Understanding of CI/CD practices
 • Experience in working with Jira (Confluence, Jira applets)
 • Good communication skills


Will be a plus:

 • Knowledge of Angular elements
 • Experience in Java, Apache Wicket
 • Knowledge of Docker
 • Experience of microfrontend architecture

Responsibilities:

 • Develop web applications with microfrontend architecture (Angular)
 • Be involved in Scrum process flow: provide estimations, discuss technical concerns, pick stories to develop;
 • Write clean, maintainable, and efficient code
 • Code review
 • Implement front-end functionality according to requirements
 • Communicate with the customer and team members
 • Maintain our existing features by developing improvements and fixes
 • Staying current on new technologies and best practices

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supplies and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Ми шукаємо ініціативного інженера, який може взяти на себе повну відповідальність за свою власну частину та може запропонувати та застосувати найкращі практики в процесі. Ідеальний кандидат має бути сильним у тестуванні та кодуванні та повинен розуміти, що варто тестувати та охоплювати автоматизацією тестування.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Project BB lending online. Розробка веб додатку з мікросервісною архітектурою.

Що ви будете робити:

 • Розробляти веб додаток на мікросервісній архітектурі (Angular)
 • Залучатися до скрам процесів: робити оцінку задач, обговорювати технічні питання, брати сторіз у розробку p
 • Писати чистий і ефективний код
 • Проводити код рев’ю
 • Імплементувати фронтенд функціонал відповідно до вимог
 • Комунікувати з замовником та членами команди
 • Підтримувати вже існуючі фічі, вдосконалюючи їх
 • Бути в курсі нових технологій та найкращих практик

Необхідні знання та досвід:

 • 3+ років комерційного досвіду роботи з Angular
 • Глибокі знання HTML5, CSS3, SASS/SCSS, JavaScript and TypeScript
 • Знання і досвід роботи з Angular9+, RxJs, Webpack
 • Досвід роботи з NgRx
 • Testing: Jest/Jasmine
 • Досвід роботи з SQL
 • Розуміння CI/CD практик
 • Досвід роботи з Jira (Confluence, Jira applets)
 • Гарні комунікативні навички

Ми пропонуємо

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram