We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
2 жовтня 2023

Senior Java Developer (Secuity Domaine) (вакансія неактивна)

Київ

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Your responsibilities:

 • Designing and ensuring the continuous maintenance of Java-based applications
 • Actively participate in software and architectural development activities
 • Create high-quality, efficient, and testable code that meets project objectives

Preferred qualifications:

 • 5+ years of software development experience on Java
 • 3+ years of experience with Spring / JPA / Kafka / Spring Security / Hibernate
 • Writing tests (unit tests, integration tests, etc)\
 • Understanding different aspects of microservices architecture
 • OAuth / OIDC
 • Familiarity with PostgreSQL / other RDBMSs (ability to write effective code that works with RDBMs)
 • Experience in designing scalable RESTful API’s
 • Hands-on experience with Kubernetes from dev point of view

Would be plus:

 • Good understanding and practical experience in the security domain
 • Familiarity with Keycloak or other OAuth/OIDC server
 • Familiarity with distributed authorization (OPA, rego policies)

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program

Our team on social media:

Facebook
Instagram

_________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Що ви будете робити:

 • Розробка та забезпечення безперервної підтримки додатків на основі Java
 • Активно брати участь у розробці програмного забезпечення та архітектури
 • Створювати високоякісний, ефективний і тестовий код, який відповілає цілям проекту

Необхідні знання та досвід:

 • 5+ років досвіду розробки на Java
 • 3+ років досвіду зі Spring / JPA / Kafka / Spring Security / Hibernate
 • Досвід написання тестів (unit tests, integration tests, etc)
 • Глибоке розуміння різних аспектів мікросервісної архітектури
 • OAuth / OIDC
 • Розуміння в PostgreSQL/інших RDBMSs (можливість написання ефективного коду, що працює з RDBMs)
 • Досвід в проектуванні маштабованих RESTful API’s
 • Досвід з Kubernetes (з точки зору розробки)

Буде плюсом:

 • Гарне розуміння і практичний досвід в напрямку безпеки
 • Знайомство з Keycloak чи іншим OAuth/OIDC сервером
 • Знайомство з розподіленою авторизацією (OPA, rego policies)

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проєктах

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram