We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
17 січня 2023

Java Tech Lead (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join a project “Raiffeisen Go”

Project “Raiffeisen Go” — a single interface for Bank managers and Call-center on creating/editing clients, opening accounts, and performing other related processes: generating statements, issuing cards, integration with Diia, etc.

Preferred qualifications:

 • 5+ years of experience in Java
 • Deep understanding of microservices architectural principles
 • Deep practical experience with Spring Boot (MVC, REST, Data, Security, messaging)
 • Practical experience with Kubernetes and Helm in different environments
 • Hands-on experience with Kafka and Kafka Streams
 • Knowledge of different communication protocols (REST, gRPC, events, messaging)
 • Hands-on experience with Docker containerization for different environments
 • Be familiar with ’The Twelve-Factor App’ principles
 • Hands-on experience with unit/integration/API testing for microservices
 • Taking full responsibility for the results of own work

Your responsibilities:

 • Implement ideas from Product Backlog into a reliable working product
 • Develop, deploy, and support Spring Boot-based microservices
 • Deploy and configure the system on various environments in the Kubernetes cluster
 • Ensure system performance in production environments
 • Develop architecture and system design
 • Promote quality control automation of the entire solution with a fast and reliable delivery

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Проєкт “Raiffeisen Go” — єдиний інтерфейс для менеджерів банку та Call-центру для створення/редагування потреб клієнтів, відкриття рахунків та виконання інших пов’язаних процесів: формування виписок, випуск карток, інтеграція з Дією тощо

Необхідні знання та досвід:

 • 5+ років досвіду в Java
 • Глибоке розуміння принципів мікросервісної архітектури
 • Глибокий практичний досвід використання Spring Boot (MVC, REST, Data, Security, messaging)
 • Практичний досвід роботи з Kubernetes і Helm для різних середовищ
 • Практичний досвід роботи з Kafka і Kafka Streams
 • Знання різних протоколів зв’язку (REST, gRPC, події, обмін повідомленнями)
 • Практичний досвід контейнеризації Docker для різних середовищ
 • Бути знайомим із принципами “The Twelve-Factor App”.
 • Практичний досвід тестування модулів/інтеграції/API для мікросервісів
 • Брати відповідальність за результати власної роботи

Що ви будете робити:

 • Імплементація ідей з Product Backlog в надійний робочий продукт
 • Розробка, розгортання та підтримка мікросервісів на основі Spring Boot
 • Розгортання та налаштування системи в різних середовищах у кластері Kubernetes
 • Забезпечення продуктивності системи у продакшені
 • Розробка архітектури та дизайн системи
 • Сприяння автоматизації контролю якості всього рішення за допомогою швидкої та надійної доставки

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах:

Facebook
Instagram