We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
12 січня 2023

Product Designer (Mobile) (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

The young and passionate design team is looking for a new team member. We are on a wave of design transformation thus design is valuable and highly respected at any level in the organization. Join us to create a new era of user-centric interaction and outstanding customer experience.

 • We bring the opportunity to create the design in close connection with real user needs, not just doing tasks
 • Your work will be used by many people in their everyday life
 • Top-notch design process
 • Mature mentoring from the design team

Preferred qualifications:

 • At least 2 years of commercial experience in a UI/UX
 • Good understanding of Human-Centered design principles and a variety of user research methods.
 • Experience in doing user research and testing
 • Fluent Figma skills
 • Atomic design understanding

Your responsibilities:

 • Create UI/UX design for the mobile app
 • Create and sustain design standards
 • Contribute to the creation of the international design system
 • Participate in user research and testing
 • Create low-fidelity and high-fidelity prototypes
 • Analyse technical requirements and constraints
 • Close communication inside Product Team
 • Be a driver in the discovery process
 • Ability to articulate own design decisions

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, and a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Молода та проактивна команда дизайнерів шукає нового дизайнера в мобайл команду. Ми перебуваємо на хвилі трансформації дизайну, тому дизайн високо цінується на будь-якому рівні в організації.

Приєднуйтесь до нас, щоб створити нову еру взаємодії, орієнтованої на користувача, і виняткового клієнтського досвіду.

 • Ми надаємо можливість створювати дизайн у тісному зв’язку з реальними потребами користувачів, а не просто виконувати завдання
 • Ваші роботи будуть використовуватися багатьма людьми у повсякденному житті
 • Першокласний процес проектування
 • Наставництво та новий досвід від команди дизайнерів

Необхідні знання та досвід:

 • Щонайменше 2 роки комерційного досвіду в UI/UX
 • Добре розуміння принципів дизайну, орієнтованого на людину, і різноманітних методів дослідження користувачів.
 • Досвід проведення досліджень і тестування користувачів
 • Вільне володіння навичками Figma
 • Розуміння атомарного дизайну

Що ви будете робити:

 • Створення UI/UX дизайн для мобільного додатка
 • Створення та підтримка стандартів дизайну
 • Сприяння створенню міжнародної системи дизайну
 • Брати участь у дослідженні та тестуванні користувачів
 • Створення прототипів низької та високої точності
 • Аналіз технічних вимог та обмежень
 • Тісна комунікація в дизайн команді
 • Уміння артикулювати власні дизайнерські рішення

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах:

Facebook
Instagram