We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
12 січня 2023

Senior Frontend Developer (Angular) (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Your responsibilities:

 • Write clean, maintainable, and efficient code
 • Implement front-end functionality according to requirements
 • Stay up to dated on new technologies and practices
 • Demonstrated proficiency
 • Improve teamwork
 • Demonstrated ability to train others

Preferred qualifications:

 • 3-5 years of experience in development
 • Strong knowledge of JavaScript and Typescript
 • Strong knowledge and experience with Angular
 • Experience with SQL
 • Strong problem-solving skills coupled with good communication skills

Technology Stack:

HTML5, CSS3, JavaScript (ES5, ES6+), Typescript
Angular 2+, Karma, Jest, NPM, Webpack
SQL, Kubernetes, Docker, Jenkins, AWS

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program

About project
“Raiffeisen Go” — a single interface for Bank managers and Call-center on creating/editing clients, opening accounts and performing other related processes: generating statements, issuing cards, integration with Diia etc.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Що ви будете робити:

 • Писати чистий, зручний та ефективний код
 • Реалізовувати функціональність front-end відповідно до вимог
 • Бути в курсі нових технологій та практик
 • Демонстрована кваліфікація
 • Поліпшення командної роботи
 • Демонстрована здатність навчати інших

Необхідні знання та досвід:

 • 3-5 років досвіду розробки
 • Впевнене знання JavaScript та Typescript
 • Впевнене знання та досвід роботи з Angular
 • Досвід роботи з SQL
 • Сильні навички вирішення проблем у поєднанні з гарними комунікативними навичками

Технологічний стек:

HTML5, CSS3, JavaScript (ES5, ES6+), Typescript
Angular 2+, Karma, Jest, NPM, Webpack
SQL, Kubernetes, Docker, Jenkins, AWS

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Про проект
“Raiffeisen Go” — єдиний інтерфейс для менеджерів банку та Call-центру зі створення/редагування клієнтів, відкриття рахунків та виконання інших супутніх процесів: формування виписок, випуск карток, інтеграція з Diia тощо.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram