We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
30 вересня 2022

Senior DevOps Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join DevOps team in Accounts Domain:

There are 2 DevOps Engineers in the team. You will take part in setting repositories according to security requirements and bank conventions, onboarding and setting new services.

Your responsibilities:

 • Migration of repositories and pipelines from GitLab to GitHub
 • Help teams to solve problems with jobs, pipelines
 • Communication with other team of DevOps and also with platform team

Preferred qualifications:

 • 3+ years of experience on DevOps role with production-grade systems
 • Proficient in Linux administration and configuration
 • Network understanding: TCP/IP, DNS, Load-balancers, PKI (TLS), network security, etc
 • Deep knowledge of public cloud platforms (AWS is preferable)
 • Good knowledge of private clouds (vSphere is preferable)
 • Proficient in container-based technologies and orchestration
 • Excellent practical experience in using IaC tools and configuration management tools
 • Experience with Kafka
 • Experience with supporting SQL/NoSQL databases
 • Deep understanding of version control systems principles and configuration best practices
 • Knowledge how to measure site reliability
 • Intermediate English

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Команда DevOps у домені Accounts:

У команді 2 DevOps інженери. Ви будете брати участь у налаштуванні репозиторіїв згідно вимог безпеки та конвенцій банку, онбордінгу та налаштуванні нових сервісів.

Що ви будете робити:

 • Займатись міграцією репозиторіїв та пайплайнів з GitLab у GitHub
 • Допомагати командам у вирішенні проблем із джобами, пайплайнами
 • Комунікувати з командою інших девопсів та з командою платформи

Необхідні знання та досвід:

 • 3+ роки досвіду в ролі DevOps систем production-grade
 • Linux адміністрування і налаштування
 • Розуміння мереж: TCP/IP, DNS, Load-balancers, PKI (TLS), network security та інших
 • Глибокі знання публічних хмарних платформ (бажано AWS)
 • Гарні знання приватних клаудів (бажано vSphere)
 • Досвід у container-based технологіях і оркестрації
 • Відмінний практичний досвід у використанні інструментів IaC та інструментів управління конфігурацією
 • Досвід з Kafka
 • Досвід у підтримці SQL/NoSQL баз даних
 • Глибоке розуміння принципів систем контролю версій та best practices конфігурацій
 • Вимірювання site reliability
 • Intermediate English

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах:

Facebook
Instagram