We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
2 жовтня 2023

Agile Coach (вакансія неактивна)

віддалено

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

Our IT team #RaiffeisenTech are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.

Raif continues a transformation journey and we need a professional who is ready to join us in this challenging way.
We are looking for an Agile Coach to lead and coach teams to deliver unique, high-quality deliverables within a defined timeline, budget, quality, and scope.

Your responsibilities:

 • Helping organizations to maximize the value created (customer-centric approach, shortening time to market, etc.)
 • Ensuring teams/tribes and stakeholders understand Agile/Lean theory and practices
 • Being a servant-leader for teams/tribes
 • Constantly learn and educate in new Agile practices when needed
 • Helping teams/tribes in self-organization and cross-functionality development
 • Removing organizational-level impediments to the teams/tribe’s progress
 • Facilitate cross-tribes, tribe, org level events
 • Coach/Mentor Scrum Masters and Product Owners/Managers
 • Develop a community of practices across the organization
 • Working as SM with 1 team and as Agile Coach with an organization

Preferred qualifications:

 • Experience in SM/SDM roles with several teams/systems
 • Cases of transforming team from waterfall to Agile approach
 • Cases of building a new Agile team in the non-Agile organization
 • Deep understanding of Agile values and principles
 • Deep understanding of Scrum and Kanban
 • Deep understanding of business value discovery and delivery process
 • Excellent communication skills
 • Facilitation/Mediation skills and experience
 • Mentoring/Teaching skills and experience
 • At least up to 3 years of experience in the software development domain
 • Upper-intermediate-level of English

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supplies and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook

_________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Наш пріоритет — бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди — людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Райф продовжує трансформуватися і нам потрібен професіонал, який готовий приєднатися до нас на цьому шляху. Шукаємо Agile Coach, який зможе допомогти організації створити середовище для регулярної поставки цінності клієнтам.

Що ви будете робити:

 • Допомогати організації в максимізації створеної вартості (підхід, орієнтований на клієнта, скорочення time-to-market тощо)
 • Забезпечувати розуміння командами/трайбами та стейкхолдерами Agile/Lean теорій та практик
 • Бути servant-lider для команд/трайбів
 • Постійне навчання новим Agile практикам за необхідності
 • Допомога командам/трайбам у розвитку самоорганізації та кросфункціональності
 • Усунення перешкод на організаційному рівні для досягнення командами/трайбами прогресу
 • Фасилітація cross-tribes, tribe eventsта інших подій на рівні організації
 • Коучити та менторити Scrum Masters та Product Owners/Managers
 • Розвивати Agile ком’юніті всередині організації
 • Працювати як Agile Coach на рівні організації та як Scrum Master з однією командою

Необхідні знання та досвід:

 • Досвід роботи у ролі Scrum M/SDM з декількома командами/системами
 • Досвід трансформації команди з Waterfall до Agile
 • Досвід побудови нової Agile-команди в non-Agile організації
 • Глибоке розуміння цінностей і принципів Agile
 • Глибоке розуміння Scrum і Kanban
 • Глибоке розуміння процесу визначення цінності для бізнесу та делівері процесів
 • Відмінні комунікативні навички
 • Навички та досвід фасилітації/медіації
 • Навички та досвід наставництва та навчання
 • 3+ роки досвіду в області розробки програмного забезпечення
 • Рівень англійської мови вище середнього

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook