We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
23 вересня 2022

Android Developer (Mobile App) (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join a MyRaif project:

We are developing a new banking mobile application for Android / iOS / Huawei. Our main aim is creating excellent user experiences to make our app interactive, intuitive, and user-friendly with using best practice and latest technology.

Your responsibilities:

 • Implement ideas from Product Backlog into a reliable working product
 • Develop, deploy, and support mobile banking application
 • Promote code quality and app performance with the new architectural patterns
 • Provide reliable service for banking customers

Preferred qualifications:

 • 3+ years experience in Android development
 • 5+ years of working experience in development
 • Language: Kotlin, Java
 • Multi-threding solution (Coroutines)
 • Clean Architecture, MVVM,
 • SOLID
 • Android Architecture Component
 • Dependency injection (Koin or Dagger/Hilt)
 • Jetpack Compose
 • JUnit
 • App Modularization approach (include Grade configuration)
 • Production experience with automatic testing and utilizing CI/CD pipelines is required
 • Debugging tools
 • Have a firm understanding and strong opinions about software engineering (from low-level details to high-level concepts), able to make great decisions fast
 • Problem solving skills
 • Can create practical, maintainable, and reliable solutions

We offer:
International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Our team on social media:

____________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Про проект:

Ми розробляємо новий банківський мобільний додаток для Android / iOS / Huawei. Наша основна мета — створити відмінний клієнтський досвід, зробити наш додаток інтерактивним, інтуїтивно зрозумілим і зручним для користувачів з використанням провідних технологій і підходів.

Що Ви будете робити:

 • Імплементувати ідеї з продуктового беклогу у відповідний робочий продукт
 • Розробляти, деплоїти та підтримувати банківський мобільний додаток
 • Підвищувати якість коду та ефективність додатку відповідно до нових архітектурних шаблонів
 • Надавата відповідний сервіс для внутрішніх клієнтів

Необхідні знання та досвід:

 • 3+ років досвіду роботи в Android розробці
 • 5+ років досвіду роботи в розробці в цілому
 • Мови програмування: Kotlin, Java
 • Multi-threding solution (Coroutines)
 • Clean Architecture, MVVM,
 • SOLID
 • Android Architecture Component
 • Dependency injection (Koin or Dagger/Hilt)
 • Jetpack Compose
 • JUnit
 • App Modularization підхід (включаючи Grade configuration)
 • Досвід в автоматизованому тестуванні та утилізуванні CI/CD пайплайнів
 • Знання інструментів дебагінгу
 • Глибоке розуміння та впевненість щодо використання програмних рішень (починаючи з маленьких деталей та закінчуючи високорівневими концепціями), здатність швидко приймати рішення
 • Навички вирішення проблем
 • Вміння створювати практичні, зручні та надійні рішення

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram