We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
7 листопада 2022

Solution Architect (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join MyRaif project:

Development of a new banking mobile application for Android / iOS / Huawei. Our main aim is creating excellent user experiences to make our app interactive, intuitive, and user-friendly with using most common technologies and approaches.

Your responsibilities:

 • Design system for new mobile application based on microservices
 • Designing integrations between the legacy systems, marketing system, voice and chatbots, SMS gateway, etc.
 • Interface and component design
 • Analysis and correction of performance problems
 • Architectural review of business requirements
 • Code and design review for big changes
 • Coordination of architecture throughout the next software life cycles
 • Defining and reviewing API Strategy to keep up with evolving business needs and technology opportunities
 • Define solutions for API cross-cut concerns (e.g. authentication, rate limiting)
 • Following market trends to recognize technology opportunities
 • Support of emerging API-focused initiatives by facilitation of initial phases of those external developers experience by assuring that API documentation and sharing knowledge about APIs related practices
 • Assuring compliance of individual APIs with Public API technical standard

Preferred qualifications:

 • Experience in designing APIs
 • Experience in API management with a deep understanding of API lifecycle
 • Expert in a microservice architecture
 • Fluent in defining APIs with OpenAPI Specification 3.0
 • Has experience in working with at least one API Management Platform
 • Practical experience in designing API security
 • Experience in designing different protocols SOAP, REST, JMS, MQSeries, gRPC, HTTP, TLS
 • Proficient in Event-driven architecture (working with either Kafka, Pulsar, Nifi, Spark)
 • Understanding enterprise integration patterns
 • Practical experience with Java, Spring Boot
 • Practical experience with Kubernetes
 • Practical experience with Kafka

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Проект MyRaif:
Ми розробляємо новий банківський мобільний додаток для Android / iOS / Huawei. Наша основна мета — створити відмінний клієнтський досвід, зробити наш додаток інтерактивним, інтуїтивно зрозумілим і зручним для користувачів з використанням провідних технологій і підходів.

Що ви будете робити:

 • Розробляти дизайн систем для нового мобільного додатку на основі мікросервісів
 • Розробляти дизайн інтеграцій між легасі системами, маркетинговими системами, голосовими і чат ботами, SMS gateway та інші
 • Розробка дизайну інтерфейсів та компонентів
 • Аналіз і коректування проблем з продуктивністю
 • Проводити архітектурне рев’ю бізнес вимог
 • Проводити рев’ю коду і дизайну для великих змін
 • Координувати архітектуру через наступний цикл розробки
 • Визначати та корегувати стратегію API щоб не відставати від нових потреб бізнесу та технологічних можливостей
 • Розробляти рішення для інших можливих проблем з API (наприклад автентифікація, обмеження швидкості)
 • Відстежувати тренди на ринку щоб виявляти технологічні можливості
 • Підтримка нових ініціатив пов’язаних з API, використовуючи попередній досвід зовнішніх розробників, АРІ документацію та обмін знаннями щодо новітніх практик, які стосуються АРІ
 • Забезпечувати відповідність індивідуальних АРІ до технічних стандартів публічних АРІ

Необхідні знання та досвід:

 • Досвід дизайну API
 • Досвід менеджменту API з глибоким розумінням життєвого циклу API
 • Експерт в мікросервісній архітектурі
 • Вільне володіння визначеннями API з OpenAPI Specification 3.0
 • Досвід роботи щонайменше з однією платформою управління АРІ
 • Практичний досвід в дизайні безпеки API
 • Досвід в дизайні різних протоколів SOAP, REST, JMS, MQSeries, gRPC, HTTP, TLS
 • Досвід в Event-driven архітектурі (використання Kafka, Pulsar, Nifi, Spark)
 • Розуміння патернів ентерпрайз інтеграції
 • Практичний досвід з Java, Spring Boot
 • Практичний досвід з Kubernetes
 • Практичний досвід з Kafka

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram