We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
23 вересня 2022

Manual QA Engineer (Mobile App)

Київ, віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

About the project:

We are developing a new banking mobile application for Android / iOS / Huawei. Our main aim is to create excellent user experiences to make our app interactive, intuitive, and user-friendly using the most common technologies and approaches.

Preferred qualifications:

 • 2+ years of experience in manual testing mobile native Applications of Android and IOS, API
 • Familiar with knowledge of mobile/API/micro-services testing
 • Good understanding of REST API architecture  
 • Be able the develop the test-cases
 • Report the bug issues
 • Experience in JIRA usage
 • Experience in using Xcode, Android Studio
 • Experience in using the Postman

Will be a plus:

 • Basic knowledge in writing automation tests using REST-Assured

Your responsibilities:

 • Manual testing of the REST API of micro-services
 • Write new test cases based on requirements in documentation
 • Manual testing of mobile native applications
 • Functional and non-functional testing experience (regression, integration, performance, smoke)
 • Usability; Regression; Positive, Negative
 • Test development and debugging
 • Run manual tests for scenarios that cannot be automated
 • A flexible, adaptable approach and strong positive attitude within a global engineering team
 • Strong team player with the ability to communicate clearly
 • Analytical and accurate
 • Demonstrate technical competence and ability to take responsibility for allocated tasks and only require occasional supervision

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

_________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Про проект:

Ми розробляємо новий банківський мобільний додаток для Android / iOS / Huawei. Наша основна мета — створити відмінний клієнтський досвід, зробити наш додаток інтерактивним, інтуїтивно зрозумілим і зручним для користувачів з використанням провідних технологій і підходів.

Необхідні знання та досвід:

 • 2+ роки досвіду у мануальному тестуванні мобільних нативних додатків Android та IOS, API
 • Навички мобільного/API/мікросервісного тестування
 • Знання REST API архітектури 
 • Вміння розробляти тест-кейси
 • Звітування по багам
 • Досвід використання JIRA
 • Досвід використання xCode, Android Studio
 • Досвід використання Postman
 • Навички чіткої комунікації та роботи у команді
 • Аналітичні навички, точність
 • Демонстрація технічних компетенцій, здатність брати відповідальність за доручені таски, самостійність.

Буде перевагою:

 • Базові знання в написанні автоматизованих тестів з використанням REST-Assured

Що ви будете робити:

 • Мануальне тестування REST API мікросервісів
 • Писати нові тест-кейси на основі вимог в документації
 • Мануальне тестування мобільних нативних додатків
 • Функціональне та нефункціональне тестування (регресійне, інтегративне, перфоманс, смоук)
 • Usability; Regression; Positive, Negative
 • Розробка тестів та дебагінг
 • Проводити мануальне тестування для сценаріїв, які не можна автоматизувати

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проєктах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах:

Facebook
Instagram

LinkedIn