PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 березня 2023

CPA & Business Development Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Забезпечувати та управляти комунікацією з внутрішніми та зовнішніми крос-функціональними командами;
 • Представляти компанію та бренд під час виставок та всіх пов’язаних івентів;
 • Брати участь у професійних виставках, конвенціях, форумах, додаткових ініціативах та зустрічах для збільшення партнерської мережі;
 • Шукати нових партнерів для запуску CPA, RS та гібридних кампаній;
 • Демонструвати здатність до збільшення прибутку через ефективні стратегії розвитку бізнесу;
 • Розвивати та зберігати відносини з клієнтами.

Необхідний професійний досвід:

 • Доведений досвід роботи менеджером з розвитку бізнесу в ігровій та гральній індустрії з експертизою в CPA афіліатному маркетингу;
 • Володіння англійською мовою;
 • Розуміння того, як працює залучення трафіку.

Бажані навички та особисті якості:

 • Комунікаційні та переговірні навички;
 • Відмінні аналітичні, організаційні та міжособисті навички;
 • Глибоке розуміння того, як працює геймінгова індустрія.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Maintain and manage communication with internal and external cross-functional teams;
 • Represent company and brands during exhibitions and all related events;
 • Participate in professional exhibitions, conventions, forums, additional initiatives and meetings to increase partners’ network;
 • Search for new affiliates to run CPA, RS and hybrid campaigns;
 • Demonstrate ability to drive revenue growth through effective business development strategies;
 • Develop and maintain client relationships.

Essential professional experience:

 • Proven experience as a Business Development Manager in the betting and gambling industry, with expertise in CPA affiliate marketing;
 • Fluent in English;
 • Understanding of how traffic acquisition works.

Desirable skills and personal features:

 • Communication and negotiation skills;
 • Excellent analytical, organisational and interpersonal skills;
 • Deep understanding of how the gaming industry works.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.