PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
27 березня 2023

Network Media Buyer (Asia) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Планувати, запускати й оптимізувати рекламу в нативних, поп-, push- і банерних мережах для залучення трафіку та збільшення прибутку;
 • Запускати RnD нових воронок/підходів/креативів;
 • Виконувати A/B-тестування та покращувати коефіцієнт конверсії;
 • Аналізувати дані та показники, щоб оцінити ефективність кампанії та визначити області для покращення;
 • Співпрацювати з іншими командами, такими як BI, креативна команда, щоб забезпечити бездоганне виконання кампаній;
 • Надавати регулярні звіти про результати.

Необхідний професійний досвід:

 • 2+ роки досвіду в цифровому маркетингу з фокусом на запуск реклами в нативних, push- і поп-мережах;
 • Сильні аналітичні навички та вміння використовувати дані для прийняття рішень;
 • Наявність організаційних навичок та навичок тайм-менеджменту;
 • Знання технологій та інструментів цифрового маркетингу, різних систем відстеження (Voluum, RedTrack тощо);
 • Gaming досвід буде плюсом.

Бажані навички та особисті якості:

 • Увага до деталей і здатність ефективно виконувати кілька завдань в атмосфері, орієнтованій на дедлайн;
 • Видатна здатність мислити творчо, стратегічно, ідентифікувати та вирішувати проблеми;
 • Бажання вивчати нові інтерфейси, технології та рекламні платформи;
 • Відмінні навички спілкування та співпраці.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Plan, launch and optimise ads on native, pop, push, banner networks to drive traffic and increase revenue;
 • Launch RnD of new funnels / approaches / creatives;
 • Run A/B tests and improve conversion rate;
 • Analyse data and metrics to evaluate campaign performance and identify areas for improvement;
 • Collaborate with other teams, such as BI, creative team to ensure campaigns are executed flawlessly;
 • Provide regular reports on results.

Essential professional experience:

 • 2+ years experience in digital marketing, with focus on launching ads on native, push, and pop networks;
 • Strong analytical skills and the ability to use data to drive decision-making;
 • Organizational, and time management skills;
 • Knowledge of digital marketing technologies & tools, different tracking systems (Voluum, RedTrack, etc);
 • Gaming experience will be a plus.

Desirable skills and personal features:

 • Attention to detail, and the ability to effectively multi-task in a deadline-driven atmosphere;
 • Outstanding ability to think creatively, strategically, identify and resolve problems;
 • Comfortable learning new interfaces, technologies, and ad platforms;
 • Excellent communication and collaboration skills.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.