PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
22 березня 2023

Middle Project Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Взяти на себе повну відповідальність за мобільні проєкти, щоб забезпечити їх завершення та успішну реалізацію на задоволення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін/керівництва;
 • Відстежувати всі аспекти реалізації проєкту, забезпечуючи його ресурсне забезпечення та відповідність очікуванням клієнтів і бізнесу;
 • Підтримувати та управляти комунікацією з внутрішніми та зовнішніми крос-функціональними командами;
 • Управління внутрішніми та зовнішніми інтеграційними проєктами.

Необхідний професійний досвід:

 • 1,5 роки досвіду роботи на посаді продакт-менеджера/бізнес-аналітика/менеджера проєктів/менеджера трафіку;
 • Рівень володіння англійською мовою — Upper-Intermediate;
 • Розуміння беттинг індустрії.

Бажані навички та особисті якості:

 • Навички ведення переговорів;
 • Відмінні комунікативні навички;
 • Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Take complete ownership of mobile projects to ensure completion and successful delivery to the satisfaction of internal and external stakeholders/management;
 • Ensure all aspects of the delivery are tracked, ensuring projects are resourced and meet client and business expectations;
 • Maintain and manage communication with internal and external cross-functional teams;
 • Manage internal and external integration projects.

Essential professional experience:

 • 1,5 years of experience as Product Manager/Business Analyst/Project Manager/Traffic Manager;
 • English level — Upper-Intermediate;
 • Understanding of betting industry.

Desirable skills and personal features:

 • Negotiation skills.
 • Excellent communication skills;
 • Strong analytical and problem-solving skills.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.