PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
20 березня 2023

Mobile Designer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Збирати та оцінювати вимоги до дизайну у співпраці з продакт-менеджерами та розробниками;
 • Створювати досконалі інтерфейси та розробляти UX підходи для мобільних додатків та ігор для Android та iOS;
 • Представляти та захищати дизайнерські рішення на основі загальної стратегії дизайну, художнього мислення та фундаментальних принципів.

Необхідний професійний досвід:

 • Щонайменше 1 рік досвіду роботи з UI/UX дизайном для мобільних додатків;
 • Хороше портфоліо веб- та мобільних проєктів;
 • Хороші знання Sketch, Zeplin або Figma;
 • Добре знання Material Design Guidelines та iOS Human Interface Guidelines;
 • Здатність аналізувати цілі продукту/ринку та виклики, що впливають на дизайн.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Gather and evaluate design requirements in collaboration with product managers and engineers;
 • Create perfect interfaces, and develop UX approaches for Android and iOS mobile applications and games;
 • Represent and defend design decisions based on the overall design roadmap, artistic thinking, and fundamental principles.

Essential professional experience:

 • At least 1 year of experience with UI/UX design for mobile apps;
 • Good portfolio of web and mobile projects;
 • Good knowledge of Sketch, Zeplin, or Figma;
 • Good knowledge of Material Design Guidelines and iOS Human Interface Guidelines;
 • Ability to analyze product/market objectives and challenges affecting the design.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.