PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
17 березня 2023

Junior Release Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Відповідати за весь процес керування обліковими записами розробників Apple/Google Play Console;
 • Займатися підготовкою даних для майбутніх оновлень і нових випусків;
 • Створювати та впроваджувати політику та процедуру випуску;
 • Співпрацювати з міжфункціональними командами: дизайн, розробка, забезпечення якості, контент і продукт;
 • Встановлювати і підтримувати зв’язок із командами перевірки App Store/Google Play.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід управління обліковими записами та релізами, розуміння принципів управління проектами;
 • Досвід розробки облікових записів, випуску мобільних додатків (Google Play Console, App Store Connect), управління контентом і ASO;
 • Добре знання SDLC;
 • Можливість працювати над кількома проектами одночасно;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate (письмово та усно);
 • Здатність збирати, відстежувати та аналізувати великі обсяги даних.

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід роботи з антидетект браузерами та проксі-сервісами (Octo, Indigo тощо);
 • Відмінні навички організації, планування та визначення пріоритетів, з особливою увагою до деталей.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Be responsible for the full-circle process of Apple Developer/Google Play Console accounts management;
 • Prepare data for upcoming updates and new releases;
 • Create and implement release policies and procedures;
 • Collaborate with cross-functional teams: design, development, QA, content, and product;
 • Establish and support communications with App Store/Google Play review teams.

Essential professional experience:

 • Experience with account and release management, understanding of project management principles;
 • Upper-Intermediate English level or higher (written and verbal);
 • Experience developing accounts and releasing mobile applications (Google Play Console, App Store Connect), content management, and ASO;
 • Good knowledge of SDLC;
 • Ability to work on multiple projects simultaneously;
 • Ability to collect, track, and analyze large amounts of data.

Desirable skills and personal features:

 • Experience working with anti-detect browsers and proxy services (Octo, Indigo etc.);
 • Great organization, planning, and prioritization skills, with strong attention to detail.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.