PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
10 квітня 2023

Senior PHP Developer (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Розробляти інтеграційні та функціональні завдання;
 • Підтримувати високу якість коду;
 • Оптимізовувати і рефакторити код;
 • Виконувати код-рев’ю;
 • Займатися наставництвом команди.

Необхідний професійний досвід:

 • 5+ років досвіду розробки на PHP;
 • Досвід інтеграції платіжних систем;
 • Знання фреймворків MVC Yii2/Laravel/Symfony;
 • Глибокі знання ООP;
 • MySQL, Postgres;
 • Redis, Git, Composer, Nginx;
 • Знання та досвід роботи з клієнт-серверною архітектурою та Rest API;
 • Англійська мова — Intermediate рівень і вище.

Бажані навички та особисті якості:

 • AWS;
 • Docker;
 • RabbitMQ/Kafka/Gearman;
 • LAMP, Linux CLI.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who are fired up to:

 • Develop integration and functional tasks;
 • Maintain high code quality;
 • Refactor and bottleneck optimization;
 • Perform code review;
 • Mentor team members.

Essential professional experience:

 • 5+ years of experience developing in PHP;
 • Experience with integration of payment systems;
 • Handzone experience with MVC frameworks Yii2/Laravel/Symfony;
 • Deep knowledge of OOP principles;
 • Experience with MySQL, Postgres;
 • Redis, Git, Composer, Nginx;
 • Knowledge and experience in client-server architecture and Rest API.
 • At least an Intermediate level of English and higher.

Desirable skills and personal features:

 • AWS;
 • Docker;
 • RabbitMQ/Kafka/Gearman;
 • LAMP, Linux CLI.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.