PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
2 березня 2023

Junior Risk Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Моніторити та аналізувати операційні ризики на платформі
 • Своєчасно повідомляти про події, які можуть вплинути на бізнес-діяльність;
 • Відстежувати та аналізувати різноманітні математичні та шахрайські моделі, моделювання та пошук рішень для протидії;
 • Повідомляти про потенційні ризики та загрози для операційної діяльності;
 • Оновлювати інформацію та підтримувати колег з інших відділів відповідною інформацією;
 • Аналізувати надмірне використання бонусних пропозицій компанії.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід роботи у сфері фінтек ризик-менеджменту є перевагою;
 • Здатність працювати позмінно (в тому числі у вечірній та нічний час);
 • Відмінні математичні навички та вміння працювати з Excel;
 • Хороші навички письмової англійської мови.

Бажані навички та особисті якості:

 • Гнучкий аналітичний склад розуму та нестандартне мислення є великою перевагою;
 • Командний гравець;
 • Старанна, відповідальна та надійна людина.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Monitor and analyze platform risk operation;
 • Recommend timely events that may affect business affairs;
 • Track and analyze various mathematical and fraudulent models, search for solutions to counteract;
 • Report potential risks and threats to operational proceedings;
 • Update and support colleagues from other departments with relevant information;
 • Analyze the overuse of the company’s bonus offers.

Essential professional experience:

 • Experience in risk management fintech is an advantage;
 • Ability to work shifts (including evening and night);
 • Excellent numerical and Excel skills;
 • English level at least Intermediate;

Desirable skills and personal features:

 • Flexible analytical mind and out-of-the-box thinking is a great advantage;
 • Team player;
 • Diligent, responsible and reliable person.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.