PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
16 березня 2023

Senior System Administrator (L3) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Підтримувати та створювати серверну інфраструктуру;
 • Впроваджувати підтримку корпоративних систем;
 • Надавати технічну підтримку колегам L2;
 • Вирішувати складні завдання та проблеми ІТ-інфраструктури;
 • Створювати та оновлювати документацію;
 • Грати важливу роль у проектуванні, розробці, розміщенні та обслуговуванні наших існуючих і майбутніх платформ ІТ-інфраструктури.

Необхідний професійний досвід:

 • Глибокі знання та досвід налаштування / підтримки Microsoft Windows Server 2008/2012/2016 — AD, DHCP, DNS, GPO, IIS, RDS, CA;
 • Знання та досвід роботи з технологіями віртуалізації VMWare, Hyper-V;
  Досвід встановлення, налаштування та підтримки серверів та інфраструктури;
 • Досвід співпраці з людьми на різних рівнях у всьому бізнесі.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Support and create server infrastructure;
 • Corporate systems implementation and support;
 • Provide technical support to level 2 colleagues;
 • Resolve complicated IT infrastructure tasks and problems;
 • Documentation creation and update;
 • Play an important part in designing, developing, hosting and maintaining our existing and future IT infrastructure platforms.

Essential professional experience:

 • Deep knowledge and experience in configuring / supporting Microsoft Windows Server 2008/2012/2016 — AD, DHCP, DNS, GPO, IIS, RDS, CA;
 • Knowledge and experience with VMWare, Hyper-V virtualization technologies;
 • Experience in installing, configuring and supporting servers and infrastructure of enterprises;
 • Be independent, innovative and adaptable as you will operate in a dynamic business environment;
 • Experience of working collaboratively with people in other functions and at various levels across the business.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.