PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
31 січня 2023

Android Developer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Працювати в команді розробників і брати участь у мозковому штурмі, надаючи архітектуру додатків і вказівки щодо впровадження;
 • Проектувати та створювати компоненти інтерфейсу користувача для платформи Android;
 • Знаходити, оцінювати та впроваджувати нові технології, щоб максимізувати ефективність розробки.

Необхідний професійний досвід:

 • 3+ роки досвіду роботи в комерційних проектах;
 • Перевірене знання Android SDK;
 • Знання Kotlin, Kotlin Coroutines;
 • Досвід роботи з Compose, або сильні теоретичні знання;
 • Досвід роботи з Dependency Injection frameworks (Dagger, Koin);
 • Досвід роботи з MVP/MVVM/MVI;
 • Досвід роботи з REST, WebSockets;
 • Досвід написання Unit тестів, UI тестів;
 • Досвід налаштування CI/CD.

Бажані навички:

 • Досвід роботи з мульти-модульним проєктом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Work within a team of developers and participate in brainstorming, contributing application architecture and implementation guidance;
 • Design and build UI components for the Android platform;
 • Find, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

Essential professional experience:

 • 3+ years of experience in commercial projects;
 • Proven Android SDK knowledge;
 • Knowledge of Kotlin, Kotlin Coroutines;
 • Experience with jetpack Compose or at least solid theoretical knowledge;
 • Dependency injection frameworks(Dagger, Koin);
 • Experience with MVP/MVVM/MVI;
 • Experience with REST, WebSockets;
 • Experience with writing Unit tests and UI tests;
 • Experience with CI/CD setup.

Desirable skills:

 • Experience with multi-module projects.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.