PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
6 січня 2023

Payment Approval Specialist (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Обробляти платіжні операції та виплати;
 • Відстежувати доступний баланс;
 • Оновлювати щоденно звірення рахунків;
 • Обговорювати проблеми з банківськими провайдерами;
 • Брати участь у проєктних роботах, пов’язаних з проведенням платежів, включаючи автоматизацію систем.

Необхідний професійний досвід:

 • Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку/економіки/математики або суміжної галузі;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді у бухгалтерській/фінансовій/банківській установі буде вважатися перевагою;
 • Гарне володіння англійською;
 • Досвідчений фахівець Excel;
 • Комфортно себе почуває з технологіями та різними ПО.

Бажані навички та особисті якості:

 • Пильна увага до деталей;
 • Сильні організаторські здібності;
 • Критичне мислення, open-minded;
 • Прагнення вчитися;
 • Оптимізм у складних ситуаціях.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Позмінний графік (є нічні зміни);
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Process payment transactions and payouts;
 • Track available balance;
 • Complete daily reconciliations of accounts;
 • Negotiate issues with the banking providers;
 • Involve in payment-related project work, including automation of systems.

Essential professional experience:

 • University degree in Accounting/Economics/Mathematics or a related field;
 • Work experience in a similar role/accounting/financial/banking institution will be considered an advantage;
 • Intermediate in English;
 • Proficient in Excel;
 • Comfortable with Technology and multiple software/platforms.

Desirable skills and personal features:

 • Good attention to details;
 • Strong organizational skills;
 • Critical thinker, open-minded, honest, eager to learn;
 • Remain optimistic in challenging situations.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Working schedule — rotating shifts;
 • Corporate events and team-building activities.