PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 листопада 2022

Facebook Media Buyer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Оптимізувати та масштабувати існуючi рекламнi кампанії;
 • Створювати нові рекламні платформи та укладати прямі угоди;
 • Планувати, налаштовувати, оптимізувати та масштабувати нові рекламні кампанії;
 • Виконувати A/B-тестування та покращувати коефіцієнт конверсії;
 • Складати місячні/квартальні плани купівлі медіа та надавати звіти.

Необхідний професійний досвід:

 • 2+ роки досвіду проведення платних рекламних кампаній (Facebook);
 • Набір навичок збору даних і глибокий досвід надання звітності;
 • Аналітичні, організаційні навички та навички управління часом;
 • Видатна здатність мислити творчо, стратегічно, визначати та вирішувати проблеми;
 • Увага до деталей і здатність ефективно виконувати кілька завдань в атмосфері, орієнтованій на дедлайн;
 • Точне дотримання конкретних стратегій створення оголошень;
 • Бажання вивчати новi інтерфейси, технології і рекламнi платформи;
 • Досвід в iGaming буде перевагою.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Optimize and scale existing advertising campaigns;
 • Set up new ad platforms and negotiate direct deals;
 • Plan, set up, optimize, and scale new ad campaigns;
 • Run A/B tests and improve conversion rate;
 • Make media buying monthly/quarterly plans and provide reports.

Essential professional experience:

 • 2+ Year Experience Running Paid Ad Campaigns (Facebook);
 • Data gathering skillsets and in-depth reporting expertise;
 • Analytical, organizational and time management skills;
 • Outstanding ability to think creatively, strategically, and identify and resolve problems;
 • Attention to detail, and the ability to effectively multi-task in a deadline-driven atmosphere;
 • Accurate and precise at following specific bidding and ad creation strategies;
 • Comfortable learning new interfaces, technologies and ad platforms;
 • iGaming experience will be a plus.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.