PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
21 листопада 2022

Affiliate Brand Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Просувати партнерські програми (галузеві ЗМІ, форуми, портали);
 • Контролювати SMM;
 • Контролювати просування бренду на міжнародних ринках (Азія та ЛатАм);
 • Вести переговори з партнерами;
 • Займатись підготовкою до участі в конференціях;
 • Управляти кризовою комунікацією бренду;
 • Відстежувати діяльність конкурентів;
 • Спілкуватися та налагоджувати стосунки з місцевими впливовими особами та блогерами;
 • Розуміти та звітувати про діяльність бренду, включаючи аналіз висвітлення в ЗМІ.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід роботи на відповідній посаді PR в ніші афілійованого маркетингу буде перевагою;
 • Відмінні навички спілкування та презентації;
 • Творчі здібності, щоб придумати нові ідеї щодо підвищення впізнаваності бренду;
 • Здатність підтримувати довгострокові відносини з ключовими професіоналами.
 • Досвід роботи з постачальниками (знайти локального підряда з мерчу, локальне агентство для організації івента та ін.);
 • Здатність створювати PR/Сomm стратегії та знання принципів PR-кампаній;
 • Чудова розмовна та письмова англійська.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Work with affiliate program promotion (industry media, forums, portals);
 • Control SMM;
 • Control brand promotion on international markets (Asia & Latam);
 • Negotiate with partners;
 • Prepare for the conferences attending;
 • Ability to manage crisis brand communication;
 • Monitor competitors activity;
 • Network and build relationships with local influencers and bloggers;
 • Understand and report on brand activities, including analysing media coverage.

Essential professional experience:

 • Experience working in a relevant PR position in an affiliate marketing niche would be an advantage;
 • Excellent communication and presentation skills;
 • Creative abilities to come up with new ideas on how to increase brand awareness;
 • Ability to foster long-term relationships with key professionals;
 • Experience working with suppliers;
 • Ability to create PR/Сomm strategies and knowledge of the principles of PR campaigns;
 • Outstanding spoken and written English.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.