Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
30 листопада 2022 GameDev

Game Designer/Дизайнер ігор (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a passionate Game designer for our 4X strategy title — “Instant War”. As Game Designer, and in relation with the team and the product stakeholders your role will be to elaborate the key selling features and the overall design architecture of the game.

Your mission will be:

 • Create a fun, engaging and outstanding player experience;
 • Contribute to game features / systems design that compel and re-engage players;
 • Collaborate to make sure all new game features fit within the established economy model, maximize short & long-term player engagement and provide monetization opportunities;
 • Recommend rewards and monetization game features to create an economic system to fulfill player needs;
 • Balance customer experience Vs revenue opportunity for in-game currency and virtual goods.

Skills:

 • Proven experience / MMO / GAAS / F2P games;
 • Minimum 1 year experience;
 • Experience in running a game as a service with a strong understanding of how to use data and analysis in order to adjust game balancing and mechanics with a view to improve games performances;
 • Strong ability to design, balance players progression and game economy models;
 • Skillful at complex Excel spreadsheets and how to setup game balancing & economy models;
 • Strong problem-solving skills;
 • Knowledge of F2P mobile market, staying up to date on industry trends, key competitors and best practices;
 • You are passionate about video games;
 • You are familiar with fantasy universes / bestiaries and creatures;
 • An understanding of milestones, schedules, deadlines, and efficient game development processes.

Additional experience appreciated:

 • A mobile experience;
 • 4X game.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ми шукаємо пристрасного дизайнера ігор для нашої 4X гри стратегії. Як дизайнер ігор, а також у відносинах з командою та зацікавленими сторонами продукту твоя роль полягатиме ретельно розробляти ключові продажні особливості гри та в загальної архітектури концепції гри.

Твоєю місією буде:

 • Створювати веселий, привабливий і видатний досвід гравця;
 • Сприяти розробці ігрових функцій / систем, які спонукають і повторно залучають гравців;
 • Співпрацювати, щоб переконатися, що всі нові функції та можливості гри відповідають усталеній економічній моделі, максимізувати коротко, та довгострокове залучення гравців і надати можливості монетизації;
 • Рекомендувати нагороди та функції монетизації гри для створення економічної системи для задоволення потреб гравців;
 • Збалансовувати взаємодію з клієнтами та можливість отримання доходу від внутрішньо ігрової валюти та віртуальних товарів.

Навички:

 • Досвід з MMO / GAAS / F2P іграми;
 • Досвід роботи не менше 1 року;
 • Досвід запуску гри як сервісу з чітким розумінням того, як використовувати дані та аналіз, щоб налаштувати баланс і механіку гри з метою покращення продуктивності гри;
 • Знання ринку мобільних пристроїв F2P, бути в курсі галузевих тенденцій, ключових конкурентів і найкращих практик;
 • Сильна здатність проектувати, збалансовувати прогрес гравців і моделі ігрової економіки;
 • Вміння працювати зі складними електронними таблицями Excel і налаштовувати моделі балансування та економії гри;
 • Сильні навички вирішення проблем;
 • Ти захоплений відеоіграми;
 • Ти знайомий з фантастичними всесвітами / міфічними тваринами та істотами;
 • Розуміння етапів, графіки, термінів та ефективних процесів розробки ігор.

Додатковий досвід:

 • Мобільний досвід;
 • Досвід з 4X іграми.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.