Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
23 вересня 2022 GameDev

Live Ops Specialist (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

As a Live Operations Specialist, you will oversee and coordinate the live operations of a 4X strategy game “Instant War” with the development team. Your objective is to optimize engagement, retention and monetization by analyzing your live operations and making the right iterations to them.

Your Mission will be:

 • Work closely with the game manager and the team to define events, features, content delivery and promotions strategies.
 • Build and manage a detailed and comprehensive plan of in-game events and promotions.
 • Coordinate and set up the various in-game communication tools (assets creation, push notifications, etc).
 • Work closely with the data analyst and product manager to monitor the performance of events and report on their impact on in-game KPIs / Work with the technical team to build and improve the tools and capabilities.
 • Work closely with the Community Team to analyze and monitor user feedback and determine trends and behavior, as well as responses to be made.
 • Incorporate best practices derived from analysis into new and existing game features and communicate key takeaways to management.
 • Set up and manage A/B tests to improve in-game key metrics.
 • Analyze competitors and perform benchmarking to suggest trendy events and new features

Skills:

 • Minimum of 1 to 2 years of professional experience in a related industry.
 • Excellent verbal and written communication skills, and ability to work collaboratively with many internal and external teams.
 • Solid understanding of the mobile video games market.
 • Excellent analytical skills and proficiency with Excel.
 • Proficiency with SQL and Tableau a strong plus.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Як спеціаліст з оперативної діяльності в реальному часі, ви будете контролювати та координувати оперативні роботи 4X-стратегічної гри “Instant War” з командою розробників. Ваша мета — оптимізувати залучення, утримання та монетизацію шляхом аналізу організованих заходів та подій у реальному часі та їх правильного повторення.


Твоя місія буде:

 • Тісно співпрацювати з керівником гри та командою, щоб визначити події, нові можливості, надання нових функцій та стратегії просування.
 • Створювати і керувати детальним і вичерпним планом внутрішньо ігрових подій і акцій.
 • Координувати та налаштовувати різні інструменти комунікації в грі (створення активів, push-сповіщення тощо).
 • Тісно співпрацювати з аналітиком даних і менеджером із продуктів, щоб відстежувати ефективність подій і звітувати про їхній вплив на KPI в грі / Співпрацюйте з технічною командою, щоб створювати та покращувати інструменти та можливості.
 • Тісно співпрацювати з командою спільноти, щоб аналізувати та відстежувати відгуки користувачів і визначати тенденції та поведінку, а також відповіді, які необхідно зробити.
 • Включати найкращі практики, отримані в результаті аналізу, у нові та існуючі ігрові функції та повідомляйте керівництву ключові висновки.
 • Налаштовувати та керувати тестами A/B, щоб покращити ключові показники в грі.
 • Аналізувати конкурентів і виконтувати порівняльний аналіз, щоб запропонувати модні події та нові функції.

Навички:

 • Мінімум 1-2 роки професійного досвіду у суміжній галузі.
 • Відмінні вербальні та письмові комунікативні навички та здатність співпрацювати з багатьма внутрішніми та зовнішніми командами.
 • Глибоке розуміння ринку мобільних відеоігор.
 • Відмінні аналітичні здібності та досконале володіння електронними таблицями (MS Excel / Google Spreadsheet).
 • Знання SQL і Tableau є сильним плюсом.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.