Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
23 вересня 2022 GameDev

3D Environment Artist (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a 3D Environment Artist to join the development of Century: Age of Ashes on PC, consoles (Next Gen and Old Gen), and mobile, on Unreal Engine 4.

Game Trailer

You will work closely with the whole team involved in the creative work (game designers, 2D and 3D artists, animators) from several studios of our company from all over the world.

We are looking for an experienced and talented environment artist to join our game team.

You will work closely with other artists, producers, game designers, and developers, to bring our Dark Fantasy title on PC, console, and mobile.

Skills

 • Experience with creating game-ready assets with a full pipeline;
 • Knowledge of UE4 production pipeline and constraints;
 • Expert knowledge of at least one major modeling package (3dsMaX or equivalent), along with industry-standard tools such as Photoshop, Substance Painter/Designer, and Zbrush;
 • Expert knowledge of PBR systems with the ability to texture using both procedural and hand-painted approaches;
 • Deep knowledge and experience with creating and maintaining game levels;
 • An understanding of and appreciation for milestones, schedules, deadlines, and efficient game development processes.

As a Plus:

 • Level design experience;
 • Knowledge of Unity;
 • A keen eye for dramatic environments and lighting design;
 • You are autonomous and can take responsibility for your own actions and decisions.

Job Responsibilities

 • Work together with other members of the team, especially developers and lead environment artists, to establish the scope of the art requirements;
 • Collaborate with other team members on enhancing the visual fidelity of the game world to the absolute limits of the game engine, within the relevant memory and performance restrictions;
 • Work with the Art Director and leads on establishing, documenting, and maintaining production pipelines and continually revising game environments, and refining visual quality;
 • Build environments according to requirements and blockouts, bearing gameplay constraints such as traversal and measurements in mind, as well as technical constraints (heap, performance, lighting methods);
 • Adapt game environment assets when needed to the smallest platforms, respecting the visual quality as well as meeting the technical requirements;
 • Recreate textures and PBR materials for models and world space according to concepts, references, and/or art direction;
 • Use existing Assets and content to populate the game world in a believable and visually appealing way;
 • You will operate within given constraints.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ми в пошуках 3D Художник з оточення до нашої команди розробки “Century: Age of Ashes

Playwing — міжнародна продуктова IT-компанія, у якій ми будуємо світи ігор та розваг.

Наша гра розробляється за допомогою Unreal Engine 4 для таких платформ як PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а також для iOS / Android.

Трейлер гри

Ти будеш тісно співпрацювати з усією командою, яка бере участь у створенні проекту (гейм дизайнери, 2D і 3D художники, аніматори, тощо) з декількох студій нашої компанії з усього світу.

Ми в пошуках до нашої команди досвідченого і талановитого 3D художника з оточення, який приєднається до нашої команди.

Ти будеш тісно співпрацювати з іншими художниками, продюсерами, гейм дизайнерами і розробниками, над нашою Dark Fantasy грою на ПК, консолі та мобайл.

Очікування від профайлу:

 • Досвід в створенні гейм-реді ассетів за повним пайплайном;
 • Знання UE4 продакшн пайплайн та його обмежень;
 • Експертні знання як мінімум одного з пакетів моделювання (3dsMaX або йому подібних) наряду з такими стандартами індустрії як Photoshop, Substance Painter/Designer, та Zbrush;
 • Експертне знання PBR з можливістю створювати текстури використовуючи як процедурні так і хендпейт підходи;
 • Глибокі познання та досвід в створенні та підтримці ігрових левелів;
 • Вміння дотримуватися цілей та встановлених дедлайнів ігрової розробки.

Додаткові навички:

 • Досвід у левел дизайну;
 • Знання Unity;
 • Ти маєш гостре око до дизайну освітлення для створення драматичних та цікавих локацій;
 • Ти можеш працювати автономно та брати на себе відповідальність за власні дії та рішення.

Обов’язки:

 • Співпрацювати разом з іншими членами команди (розробниками та Лід художниками), для встановлення обсягу вимог до арту;
 • Співпрацювати з колегами щодо підвищення візуальної насиченності ігрового світу, використовуючи на максимум можливості ігрового движку, у рамках відповідних обмежень пам’яті та продуктивності;
 • Співпрацювати з арт-директором та Лідами для вставновлення документації, підтримки продакшн пайплайнів та для постійної ревізії ігрових локацій і покращеня візуальної якості.
 • Створювати локації відповідно до вимог та блокаутів включаючи геймплейні та технічні обмеження;
 • Вміння підлаштовувати ігрові ассети не втрачаючи візуальної якості до різноманітних платформ;
 • Створювати PBR матеріали для ассетів відповідно до концептів, референсів, та/або визначенної стилістики;
 • Використовувати наявні ассети та контент для насичення ігрового світу у правдоподібний та візуально привабливий спосіб.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.