Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
13 січня 2023 GameDev

Billing Account Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Playwing Ukraine is looking for an Account Manager with experience in online banking systems and business correspondence with clients.

The ideal candidate should be a self-motivated team player focusing on results and ready for business challenges while ensuring business continuity and compliance with an international company.

You will work closely with the Spanish business team. And have work relations with UK and France accounting teams to support them in case of one-shot requests.

Requirements

 • Good spoken and writing English (at least B2);
 • Education or Training in Management, Finance, or Economics;
 • 1+ year of finance (nice to have) or account manager (must have) experience in international companies;
 • Experience with various online banking payment systems (e.g. Revolut);
 • Confident user of Google suite (spreadsheets, documents, forms, presentations);
 • Knowledge of business document management principles. Experience with contracts, additional agreements, and their annexes;
 • Experience with primary accounting documentation: payment of invoices and control of mutual settlements with clients;
 • Flexibility and readiness to work in a dynamic environment.

Responsibilities

 • Processing invoices payments in a particular period of time;
 • Control and monitor all payments status for invoices;
 • Control of receiving monthly basis invoices from clients;
 • Add evidence of payments to a summary table;
 • Inform our clients about paid invoices;
 • Handle business communication with our clients related to payments and invoices;
 • Control cash flow and forecast monthly spending. Current spend monitoring.

We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training;
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

------------------------------------------------------------------------------------------

Playwing Ukraine шукає Акаунт-Менеджера з досвідом роботи в системах онлайн-банкінгу та з досвідом ведення ділового листування з клієнтами.

Ідеальною кандидатурою ми бачимо мотивованого командного гравця, який зосереджений на результаті і готовий до бізнес-викликів, забезпечуючи безперервність ведення бізнесу у міжнародній компанії.

Ти будеш тісно співпрацювати з бізнес-командами Іспанії, Великої Британії та Франції, для підтримки і допомоги у їх робочому процесі.

Вимоги до профайлу:

 • Добра розмовна та письмова англійська (принаймні B2);
 • Освіта або навчання з менеджменту, фінансів або економіки;
 • 1+ рік досвіду у фінансах (буде плюсом) або акаунт менеджменті (бажано мати) в міжнародних компаніях;
 • Досвід роботи з різними платіжними системами онлайн-банкінгу (напр. Revolut);
 • Впевнений користувач пакету Google (електронні таблиці, документи, форми, презентації);
 • Знання принципів діловодства. Досвід роботи з контрактами, додатковими угодами та додатками до них;
 • Досвід роботи з первинною бухгалтерською документацією: Оплата рахунків-фактур та інвойсів, контроль взаємних розрахунків з клієнтами;
 • Гнучкість і готовність працювати в динамічному середовищі.

Обов’язки:

 • Оплата рахунків-фактур та інвойсів в певний період часу;
 • Контроль та моніторинг статусу платежів в платіжних онлайн системах;
 • Контроль отримання щомісячних інвойсів від клієнтів;
 • Додавання доказів платежів до гугл таблиць;
 • Інформування наших клієнтів про статус платежа;
 • Ділове листування з нашими клієнтами, щодо платежів та рахунків;
 • Контроль руху грошових коштів і прогнозування щомісячних витрат. Поточний моніторинг витрат.

📌Умови, що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги;
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.