Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
29 липня 2022 GameDev

Game Producer/Продюсер ігор (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a Game Producer to join the development of Century: Age of Ashes on PC, consoles (Next Gen and Old Gen), and mobile, on Unreal Engine 4.

Game Trailer

You will work closely with the whole team involved in the creative work (game designers, 2D and 3D artists, animators) from several studios of our company from all over the world.

📌Duties:

 • Help organize and manage the production team, along with studio leads;
 • Planning, coordinating, and supervising the game development cycle in coordination with the directors of the project and the co-development team;
 • Define the roadmap of the features to the team, ensure the quality of the deliveries as well as the respect of deadlines;
 • Define processes and workflows to optimize the development and facilitate interaction between colleagues;
 • Communicate with production managers on progress, and smooth the follow-up to reach the goals, anticipating the risks, gathering feedback, and providing direction to the team;
 • Take part in the team’s management to grow the overall experience and ensure cohesion on the project.

📌Requirements:

 • 2+ years of experience in the game industry in a Producer position;
 • Strong knowledge of the game development pipeline;
 • Strong project management skills;
 • Excellent communication skills, both written and spoken, as well as English;
 • You are flexible, proactive and you like to work as a team;
 • Experience analyzing KPIs, trends, and internal resources to identify new product solutions;
 • A passion for games and other elements of gaming culture.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ми у пошуках Продюсера ігор до нашої команди розробки Century: Age of Ashes.

Playwing — міжнародна продуктова IT-компанія, у якій ми будуємо світи ігор та розваг.

Наша гра розробляється за допомогою Unreal Engine 4 для таких платформ як PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а також для iOS / Android.

Трейлер гри

Ти будеш тісно співпрацювати з усією командою, яка бере участь у створенні проєкту (гейм дизайнери, 2D і 3D художники, аніматори, тощо) з декількох студій нашої компанії з усього світу.

📌Обов’язки:

 • Допомогати в організації та керуванні командою;
 • Планувати, координувати та наглядати за циклом розробки гри сумісно з керівниками проєкту та командою співрозробників;
 • Визначати роадмап, забезпечувати якість продукту, а також дотримуватися дедлайнів;
 • Визначати процеси та робочі потоки для оптимізації розробки та полегшення взаємодії між колегами;
 • Спілкуватися з продакшн менеджерами щодо прогресу, а також забезпечувати наступні досягнення цілей, передбачаючи ризики, збираючи зворотній зв’язок і надаючи напрямок команді;
 • Брати участь в управлінні командою з метою збільшення загального досвіду та забезпечення згуртованості проєкту.

📌Вимоги до профайлу:

 • 2-річний досвід роботи в ігровій індустрії на позиції Продюсера;
 • Міцні знання про пайплайн розробки ігор;
 • Сильні навички управління проєктами;
 • Відмінні комунікативні навички (як письмові, так і розмовні), а також англійська;
 • Ти гнучкий, активний та любиш працювати в команді;
 • Досвід аналізу KPI, тенденцій та внутрішніх ресурсів для визначення нових рішень продукту;
 • Пристрасть до ігор та інших елементів ігрової культури.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Гнучкий початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);

 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;

 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безоплатні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківців до просунутих.