Шукаєш цікаву роботу у крутому проекті? Хочеш працювати та розвиватися серед однодумців? Приєднуйся до нашої команди Planet of Hotels! Хто ми? Planet of Hotels — універсальна платформа, яка допомогає планувати подорожі. Наш метапошук порівнює найкращі пропозиції щодо готелів, авіарейсів і оренди автомобілів.
20 вересня 2022

Middle/Senior React Developer (вакансія неактивна)

Убуд, Балі, віддалено

Who we are
Planet of Hotels is a one-stop platform to help you plan your trip anywhere in the world. Our metasearch compares the best deals on hotels, flights, and car rentals. All you need to do is specify the destination and dates and then choose the best option.

Our company has been operating since 2013. Today, the website is available in 35 languages and is visited by 3 million unique users per month from 200+ countries. Our aim is to show that travel can be accessible to everyone. We inspire people to travel and enable them to discover the world!

The website has a travel guide with information about countries, cities, attractions, and the latest news from the world of travel. In addition, you can book tours even in the most remote parts of the world on our platform.

Хто ми?
Planet of Hotels — універсальна платформа, яка допомогає планувати подорожі. Наш метапошук порівнює найкращі пропозиції щодо готелів, авіарейсів і оренди автомобілів.

Крім того, на сайті є путівник з інформацією про країни, міста, пам’ятки та останні новини зі світу подорожей. Також на нашій платформі можна замовити екскурсії навіть у найвіддаленіших куточках світу.

Компанія працює з 2013 року. На сьогоднішній день сайт доступний 35 мовами, його відвідують 3 мільйони унікальних користувачів на місяць із 200+ країн.
Мета проекту — показати, що подорожі доступні кожному. Ми надихаємо людей подорожувати та даємо їм змогу пізнавати світ!

You’d be a good fit if you have:
● 3+ years of experience building web applications using React.js;
● Thorough understanding of React.js and its core principles;
● Experience with Redux/Thunk;
● Experience with performance and SEO optimizations;
● Strong proficiency in JavaScript / ES6 + / HTML5 / CSS3;
● Familiarity with SASS/LESS pre-processors;
● Good knowledge of common front-end development tools (Webpack, Babel,
NPM, etc.);
● Strong understanding of SOLID principles;
● Intermediate English;
● A desire to take a creative approach to the development of new features;
● Computer Science (or similar) degree.
Ви б добре підійшли, якщо у вас є:
● більше 3 роки досвіду створення веб-додатків за допомогою React.js;
● Глибоке розуміння React.js і його основні принципи;
● Досвід роботи з Redux / Thunk;
● Досвід роботи з оптимізацією продуктивності та SEO;
● Впевнене володіння JavaScript / ES6 + / HTML5 / CSS3;
● Знайомство з препроцесорами SASS / LESS;
● Добре знання поширених інтерфейсних інструментів розробки (Webpack, Babel,
NPM і т. д.);
● Глибоке розуміння принципів SOLID;
● Середній рівень володіння англійською мовою;
● Бажання творчо підходити до розробки нових функцій;
● Ступінь в області комп’ютерних наук (або аналогічна).

Responsibilities:
● Delivering a high-quality, readable, and testable code;
● Improving/refactoring the existing codebase;
● Adding new features.
Обов’язки:
● Надання високоякісного, читабельного та тестованого коду;
● Поліпшення / рефакторинг існуючої кодової бази;
● Додавання нових функцій.


We expect that you:
● Can analyses requirements and develop technical solutions independently
● Be able to anticipate developments and possible problems and develop specific solutions to them
● Be a proactive member of the team, participate in training, code review and test writing meetings
Ми очікуємо, що ви:
● Можете самостійно аналізувати вимоги та розробляти технічні рішення;
● Вміти передбачати розвиток подій і можливі проблеми і розробляти конкретні рішення для них;
● Будуте активним членом команди, брати участь у тренінгах, нарадах з аналізу коду та написання тестів.


Team:
3 Senior React Devs, 2 Junior React Dev, PM.

Interview stages:
Usually it’s a short call with the recruiter (up to 20 min) + tech interview with our team (30-60 min) + final offer call.

We offer:
● Remote type of work with a flexible schedule, but we also have an office at the Bali;
● Mentorship and the possibility of quick career growth within the product;
● The ability to see the results of their work, understand the process, to join the cool community developers;
● Learn from colleagues-developers of a successful product company;
● Put your knowledge into practice and constantly improve your skills;
● 20 days of vacation + 10 days of paid sick leave.
Ми пропонуємо:
● Віддалений тип роботи з гнучким графіком, але у нас також є офіс на Балі;
● Наставництво та можливість швидкого кар’єрного росту в рамках продукту;
● Можливість побачити результати своєї роботи, зрозуміти процес, приєднатися до класного спільноті розробників;
● Вчитися у колег-розробників успішної продуктової компанії;
● Застосовувати свої знання на практиці і постійно вдосконалюйте свої навички;
● 20 днів відпустки + 10 днів оплачуваної відпустки через хворобу.